O asunto non é gramaticalmente correcto, debería ser «Vou traducilo, 
adiantouseme alguén?», dado que a norma xeral é que os pronomes vaian despois 
do verbo, agás casos moi concretos.
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a