> Segundo o digalego:
> - fila: Serie de persoas ou cousas colocadas unha detrás doutra
> formando unha liña.
> - cola: 3 sf Serie de persoas, de animais ou de cousas postas unha
> detrás doutra, agardando a súa quenda para facer algo.
> - lista: 2 sf Serie enumerativa de nomes de persoas ou cousas
> dispostas de forma ordenada unhas detrás doutras.

Coido que cola sería o máis axeitado. Ademáis de que así mo parece d'acordo 
cos significados aportados por Leandro, eu sempre escoitei "cola de impresión", 
polo que persoalmente xa estou afeito. De todos xeitos, fila tampouco me parece 
mal. "Lista" supoño que está ben no cado dos reprodutores.

Responderlle a