>> Segundo o digalego:
>> - fila: Serie de persoas ou cousas colocadas unha detrás doutra
>> formando unha liña.
>> - cola: 3 sf Serie de persoas, de animais ou de cousas postas unha
>> detrás doutra, agardando a súa quenda para facer algo.
>> - lista: 2 sf Serie enumerativa de nomes de persoas ou cousas
>> dispostas de forma ordenada unhas detrás doutras.
>
> Coido que cola sería o máis axeitado. Ademáis de que así mo parece d'acordo
> cos significados aportados por Leandro, eu sempre escoitei "cola de 
> impresión",
> polo que persoalmente xa estou afeito. De todos xeitos, fila tampouco me 
> parece
> mal. "Lista" supoño que está ben no cado dos reprodutores.

Eu levo algún tempo sen usar "cola" porque vira nalgures que era
castelanismo. "lista" apareceu en cadeas relacionadas con "listas de
reprodución" se mal non lembro.

Ata logo,
            Leandro Regueiro

Responderlle a