Imaxino que os tradutores do Battle for Wesnoth que traducíchedes ou estades a 
traducir algunha campaña na que falan personaxes da especie dos ananos, 
notaríades que a súa fala é popular, non respecta as normas do inglés, e 
parece procurar asemellarse á pronuncia que empregan os ananos.

Ata o de agora, eu viña manifestando esta diferencia a través dunha tradución 
con seseo, gheada e outras moitas formas do galego falado, que non se tiveron 
en conta na normativa escrita. Pero o certo é que meter "fenómenos 
lingüísticos non normativos" ao chou e a esgallo na fala dos ananos podería 
non ser respectuoso coa xente que fala deste xeito, entre os cales, nalgunhas 
das formas, me inclúo.

Así e todo, creo que si que sería necesario que os ananos utilizasen algunha 
destas formas dialectais non normativas do galego na súa fala para facer a 
distinción de carácter popular que ten o inglés orixinal.

Coido que o mellor sería poñernos dacordo nos rasgos que lle imos aplicar á 
súa fala. Ben elixindo unha zona de Galicia e aplicándolle á fala dos ananos 
os fenomenos do lugar, ou ben elixindo diferentes fenómenos de distintas 
partes -o que imaxino sería menos correcto técnicamente, pero menos ofensivo 
que se eliximos que os ananos viven nunha zona concreta-.

Pero se isto xa foi falado, facédeme saber cal é o acordo. Insisto en que 
algunha dirferencia coa escrita normativa debería haber.

Un saúdo, e perdoade polo tostón,

                Adrián Chaves Fernández

Responderlle a