2009/4/16 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> A frase exacta é:
> _Password or swipe finger for %s:
> _Password or swipe finger for root:
> _Password or swipe finger:
>
> Literalmente sería:
> Contrasinal ou pasalo dedo para ...
>
> Entendo que o sentido é o mesmo que "fingerprint":
> Contrasinal ou pegada dactilar para...

Non teño moi claro por que se decidiu usar "pegada dixital" pero por
algo sería, podería algún lingüista comentar algo sobre o tema?

> o termo "dactilograma" paréceme moi rebuscado e pouco axeitado e paréceme
> máis axeitado para referirse a reprodución da dita pegada (como a que vai no
> DNI)

Coincido.

Ata logo,
                   Leandro Regueiro

Responderlle a