On Fri, 15 May 2009, Leandro Regueiro wrote:

Comentouse que quizais os estatutos puideran crearse a partir dos de
Tagen Ata ou as Ciberirmandades. Os obxectivos a acadar serían os que
se nomearon na rolda de correo, aínda que non se debateron todos eles
(están ao final da mensaxe). Segundo as mensaxes da rolda de correo


Sobre o dos estatutos, creo que nese intre estaba despistado O:-) pero suxiro usar como modelo base os do gpul, non porque nos creamos "elite" senón porque están xa adaptados para ser free software, xunta e universidade "compliant" (tivemos que ir facendo modificacións progresivas para seren aceptados en diferentes eidos).


--
Francisco J. Tsao Santín
http://tsao.enelparaiso.org
1024D/71CF4D62  42 F1 53 35 EF 98 98 8A FC 6C 56 B3 4C A7 7D FB

Responderlle a