> 2009/5/21 Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>:
> > Gracias. Agora xa vexo a casiña. Pero cando a continuación escribo algo
> > mal (inglés, castelán e "pra"), non se me queixa. Teño que darlle a algo
> > máis?
>
> Non, non tes. Mira en varias mensaxes, a ver que é o que pasa, e se
> tal mira en Utilidades->Ortografía a ver que lingua está configurada,
> e se tal vai a Configuración  do sistema para corrixila.

Utilidades > Ortografía non abre nada, e cada vez que volvo iniciar o Lokalize 
a ortografía está desactivada. Vou compilar kdesdk, a ver se así. Sorte que en 
Arch basta cun "makepkg" :D

Responderlle a