> > 2009/5/21 Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>:
> > > Gracias. Agora xa vexo a casiña. Pero cando a continuación escribo algo
> > > mal (inglés, castelán e "pra"), non se me queixa. Teño que darlle a
> > > algo máis?
> >
> > Non, non tes. Mira en varias mensaxes, a ver que é o que pasa, e se
> > tal mira en Utilidades->Ortografía a ver que lingua está configurada,
> > e se tal vai a Configuración  do sistema para corrixila.
>
> Utilidades > Ortografía non abre nada, e cada vez que volvo iniciar o
> Lokalize a ortografía está desactivada. Vou compilar kdesdk, a ver se así.
> Sorte que en Arch basta cun "makepkg" :D

Nada, compilei e segue igual. Cando lle dou a Utilidades > Ortografía, non 
ocorre nada (non aparece ningún diálogo. Será problema do script oficial para a 
compilación de kdesdk que trae Arch. Polo de agora, malo será que non vaia 
tirando a base de DRAG, volGa e Wordreference.

Responderlle a