2009/8/24, Javier Pico <fjpa.fazo...@gmail.com>:
> "Planificador a curto prazo" ?

Pouco económico (moi longo).

Penso en: distribuidor, repartidor, expedidor, despachante
(despachador eu véxoo correcto: no digalego aparece como forma para
despachante en portugués e castelán, así mesmo aparece no Estraviz).

No caso de tratarse dum "cómputo" encargado de chamar a unha
función^H*7 cómputo apropriada con base no tipo de datos^H*5 cómputos
que se lle han de pasar, o  que en inglés se chama "dispatching on
type", segundo o SICP, a tradución de "planificador segundo o tipo"
non se lle acae moi ben, e non deixa de ser unha cousa moi semellante.

Responderlle a