> Vale, logo optaría por reserva.
>
> A todo isto, se onde saíu o de "seguranza"?
>

Suponho que de 'segurança': http://www.estraviz.org/seguran%C3%A7a

:)

Responderlle a