Envío dous pdf que son resultados de consultas en bases de datos así á
man de calquera.

Seguranza en dicionarios: desde 1865 dC
Na literatura : desde 1853 dC

Se só fose influencia do reintegracionismo lingüístico, hai que
recoñecer que levan moito tempo traballando. A que si :-)

Attachment: seguranza2.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: seguranza_dicioanrios.pdf
Description: Adobe PDF document

Responderlle a