> Falei coa xente de Algalia e si "será" preciso darse de alta no IAE pero
> cando esteamos a facer cousas como organizar un curso ou unhas xornadas e
> "cobremos" pola asistencia, se se fai con subvencións "non será" preciso que
> teñamos a alta no IAE. En resumo, podemos cobrar subvencions, cotas de
> socios, patrocinios e conceptos asemellados sen necesidade do IAE, cando
> cobremos en concepto de "contraprestación económica" (entradas, matriculas a
> cursos ou vendamos un servizo) si será preciso.
>
> A alta no IAE complica as obligas de declaración e demáis.
> Mentres os rapaces de Alagalia atenderannos as consultas breves por teléfono
> de bon grao  xa que non ha ser moi económico, alomenos nun principio que non
> imos ter un can.

En principio tampouco imos ir cobrando, quizais nun futuro si.

Ata logo,
                   Leandro Regueiro

Responderlle a