O Xoves, 22 de Outubro de 2009 21:21:28 Antón Méixome escribiu:
> Parecen moi boas noticias.
> 
> Unha pequena introdución?
> A min escápaseme todo iso, só teño a intuición de que por aí deberán
> ir os tiros no futuro; poderías poñer aínda que fose unha captura de
> pantalla ?

Captura de pantalla ??????? Si, como son, ei-la (agárrate que hai curvas):

--------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:343(53)
Context: LRM Marca de esquerda cara a dereita
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

--------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:348(54)
Context: RLM Marca de dereita cara a esquerda
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

-------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:368(58)
Context: LRE Inicio de incrustación da esquerda cara a dereita
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

-------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:373(59)
Context: RLE Inicio de incrustación da dereita cara a esquerda
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

----------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:378(60)
Context: LRO Inicio de excepción de esquerda cara a dereita
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

----------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:383(61)
Context: RLO Inicio de excepción de dereita cara a esquerda
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:638(113)
Context: ...ingún código fonte con terceiras partes ou que non 
poden cumprir os termos das lic...
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'ou' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:638(113)
Context: ...ermos das licenzas GNU LGPL versión 2.1 ou 3.0.</p> 
<p>Qt sob a licenza GNU Genera...
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'ou' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:638(113)
Context: ...r cos termos da GNU GPL versión 3.0.</p> <p>Consulte 
<a href="http://www.qtsoftwa...
(WHITESPACE_RULE)==>Posíbel erro tipográfico: repetíu un 
espazo en branco

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:638(113)
Context: ...e <a 
href="http://www.qtsoftware.com/qt/";>www.qtsoftware.com/qt</a> para máis 
inf...
(UNPAIRED_BRACKETS)==>Parénteses ou símbolos similares 
desemparellados

---------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:2357(467)
Context: Desprazar cara a esquerda
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

-----------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:2361(468)
Context: Desprazar cara a riba
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

--------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:2365(469)
Context: Desprazar cara a dereita
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:2369(470)
Context: Desprazar cara a baixo
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

-----------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:2977(594)
Context: Non foi posíbel abrir a base de datos «
(UNPAIRED_BRACKETS)==>Parénteses ou símbolos similares 
desemparellados

----------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3260(651)
Context: Non se permite a secuencia «]]>» no contido.
(UNPAIRED_BRACKETS)==>Parénteses ou símbolos similares 
desemparellados

----------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3260(651)
Context: Non se permite a secuencia «]]>» no contido.
(UNPAIRED_BRACKETS)==>Parénteses ou símbolos similares 
desemparellados

----------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3260(651)
Context: Non se permite a secuencia «]]>» no contido.
(UNPAIRED_BRACKETS)==>Parénteses ou símbolos similares 
desemparellados

-------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3328(667)
Context: , pero obtívose «
(UNPAIRED_BRACKETS)==>Parénteses ou símbolos similares 
desemparellados

--------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3332(668)
Context: Non se agardaba « 
(UNPAIRED_BRACKETS)==>Parénteses ou símbolos similares 
desemparellados

-------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3396(681)
Context: Non existe ese ficheiro ou cartafol
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'ou' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3592(716)
Context: ...íbel misturar bibliotecas de depuración e publicadas).
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'e' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3592(716)
Context: ...íbel misturar bibliotecas de depuración e publicadas).
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'e' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

-------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3643(725)
Context: O día %1 está fora do rango %2..%3.
(DOUBLE_PUNCTUATION)==>Dous puntos consecutivos

-------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3648(726)
Context: O mes %1 está fora do rango %2..%3.
(DOUBLE_PUNCTUATION)==>Dous puntos consecutivos

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3680(732)
Context: ...fectivo dunha secuencia que contén dous ou máis valores 
atómicos.
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'ou' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

-------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3741(742)
Context: ...mite dividir un valor do tipo %1 por %2 ou %3 (máis ou 
menos cero).
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'ou' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

---------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3748(743)
Context: ... multiplicar un valor do tipo %1 por %2 ou %3 (máis ou 
menos infinito).
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'ou' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3859(761)
Context: ...n ser predicados. Un predicado debe ter ou tipo 
numérico ou Valor Booleano Efectiv...
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'ou' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

-------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3887(766)
Context: ... usado en valores atómicos dos tipos %2 e %3.
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'e' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

-----------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:3915(771)
Context: ...bel entre valores atómicos dos tipos %2 e %3.
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'e' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

--------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:4100(804)
Context: ...razamento de zona debe estar no rango %1..%2 inclusive. 
%3 está fora de rango.
(DOUBLE_PUNCTUATION)==>Dous puntos consecutivos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:4117(807)
Context: ...oportadas son %2, %3, %4, %5 e ningunha, i.e. a cadea 
en branco (sen normalizació...
(WHITESPACE_RULE)==>Posíbel erro tipográfico: repetíu un 
espazo en branco

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:4214(821)
Context: ...arecer no elemento %2, só se permite %3 e máis os 
elementos estándares.
(E_MAIS_O)==>A conxunción 'e mais' e o artigo 'os' 
contraen. Quería vostede dicir 'e máilos'?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:4223(822)
Context: ...r no elemento %2, só se permiten %3, %4 e máis os 
elementos estándares.
(E_MAIS_O)==>A conxunción 'e mais' e o artigo 'os' 
contraen. Quería vostede dicir 'e máilos'?

----------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:4232(823)
Context: ...e aparecer no elemento %2. Permítese %3 e máis os 
elementos estándares.
(E_MAIS_O)==>A conxunción 'e mais' e o artigo 'os' 
contraen. Quería vostede dicir 'e máilos'?

----------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:4232(823)
Context: ...e aparecer no elemento %2. Permítese %3 e máis os 
elementos estándares.
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'e' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

--------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:4769(908)
Context: ...te procesador non é coñecedor do Schema e polo tanto %1 
non pode empregarse.
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'e' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

--------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:4924(939)
Context: Lista de cifras non válida ou baleira (%1)
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'ou' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

-----------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:5269(1008)
Context: O datagrama é grande de máis para ser enviado
(GRAN)==>O adxectivo "grande" vai apocopado cando precede 
a un substantivo (agás cando este comeza por vogal). Quería vostede dicir 
'gran'?

--------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:5451(1051)
Context: <img src=":/qt/scripttools/debugging/images/wrap.p...
(UNPAIRED_BRACKETS)==>Parénteses ou símbolos similares 
desemparellados

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:5547(1074)
Context: ...e a instalación de Gstreamer e verifique que ten 
instalado libgstreamer-plugins-b...
(WHITESPACE_RULE)==>Posíbel erro tipográfico: repetíu un 
espazo en branco

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:5596(1081)
Context: ...o o paquete gstreamer0.10-plugins-good.      
Algunhas funcionalidades de vídeo foron ...
(WHITESPACE_RULE)==>Posíbel erro tipográfico: repetíu un 
espazo en branco

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:5605(1082)
Context: ... instaladas as extensións de GStreamer.      
Desactivouse todo o soporte de imaxe e s...
(WHITESPACE_RULE)==>Posíbel erro tipográfico: repetíu un 
espazo en branco

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:5605(1082)
Context: ...  Desactivouse todo o soporte de imaxe e son
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'e' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

---------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:5992(1153)
Context: Desprazar cara a esquerda
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

-----------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:5997(1154)
Context: Desprazar cara a riba
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

--------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:6002(1155)
Context: Desprazar cara a dereita
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:6007(1156)
Context: Desprazar cara a baixo
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

---------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:6252(1213)
Context: Desprazar cara a esquerda
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

--------------------------------
gl/messages/qt/kdeqt.po:6256(1214)
Context: Desprazar cara a dereita
(CARA)==>A preposición 'cara' vai seguida de 'a' en 
galego. Quería vostede dicir 'cara á'?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/phonon-xine.po:142(19)
Context: ...o volume sen distorsionar. Parámetros:  método 1: 
utiliza unha só mostra para su...
(WHITESPACE_RULE)==>Posíbel erro tipográfico: repetíu un 
espazo en branco

--------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/phonon-xine.po:179(24)
Context: ...n está dispoñíbel ningunha saída de son ou imaxe
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'ou' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/phonon_gstreamer.po:23(1)
Context: ...e a instalación de Gstreamer e verifique que ten 
instalado libgstreamer-plugins-b...
(WHITESPACE_RULE)==>Posíbel erro tipográfico: repetíu un 
espazo en branco

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/phonon_gstreamer.po:76(10)
Context: ...o o paquete gstreamer0.10-plugins-good.      
Algunhas funcionalidades de vídeo foron ...
(WHITESPACE_RULE)==>Posíbel erro tipográfico: repetíu un 
espazo en branco

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/phonon_gstreamer.po:85(11)
Context: ... instaladas as extensións de GStreamer.      
Desactivouse todo o soporte de imaxe e s...
(WHITESPACE_RULE)==>Posíbel erro tipográfico: repetíu un 
espazo en branco

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gl/messages/qt/phonon_gstreamer.po:85(11)
Context: ...  Desactivouse todo o soporte de imaxe e son
(NON_OU)==>Posíbel incorrección: non se debe usar 'e' 
despois dunha negación. Empregue mellor 'nin'.

----------------------------------------------------
Total matching: 57

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a