O Venres, 23 de Outubro de 2009 20:24:33 José Manuel Castroagudín Silva 
escribiu:
> Se isto é o que penso, ten moi boa pinta.
> 
> Pega un par de ligazóns, ho, faite bo. Unha a "onde empezar" (que é, ou o
> sitio do proxecto, ou algo) e outra a outro sitio que vexas interesante.
>  Con esas, xa me conformo.

LanguageTool: http://www.languagetool.org/

Pology: http://websvn.kde.org/trunk/l10n-support/pology/ , o enderezo de 
correo de cada programador está onde xa imaxinarás. Contestan nun prazo 
variábel de un día a unha semana, dependendo de como teñan os filtros antispam 
(pon pology no asunto).

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a