Boas,

Falouse algunha vez da frase "out of the box", ou "out-of-the-box" ?

Normalmente, a cousa será algo como "de serie", ou, sendo "máis
literais", "de paquete" ("segundo sae da caixa").

A única referencia, no corpus de mancomun, traduciuse como "perfectamente":

"+ Convenience Pack 2 or eComStation 1.0 or later meet these
requirements out of the box."

"+ Convenience Pack 2 ou eComStation 1.0 ou posterior cumpren estes
requisitos perfectamente."

, que tampouco está nada mal, realmente...

Supoño que a tradución que, polo xeral, máis se axeitará será "de
serie". Pero se cadra, a alguén se lle ocorre algo mellor. Conste que
"de paquete", para min só ten un problema: é, talvez, demasiado
coloquial.

Opinións...?

-- 
Saúde,

Chaves - http://chav.es

Responderlle a