> Boas,
> 
> Falouse algunha vez da frase "out of the box", ou "out-of-the-box" ?
> 
> Normalmente, a cousa será algo como "de serie", ou, sendo "máis
> literais", "de paquete" ("segundo sae da caixa").
> 
> A única referencia, no corpus de mancomun, traduciuse como "perfectamente":
> 
> "+ Convenience Pack 2 or eComStation 1.0 or later meet these
> requirements out of the box."
> 
> "+ Convenience Pack 2 ou eComStation 1.0 ou posterior cumpren estes
> requisitos perfectamente."
> 
> , que tampouco está nada mal, realmente...
> 
> Supoño que a tradución que, polo xeral, máis se axeitará será "de
> serie". Pero se cadra, a alguén se lle ocorre algo mellor. Conste que
> "de paquete", para min só ten un problema: é, talvez, demasiado
> coloquial.
> 
> Opinións...?

«de serie» é o que eu elixiría na meirande parte dos casos, inda que neste en 
concreto ao mellor non poría nada (é dicir, a tradución actual sen o 
«perfectamente»).

Responderlle a