2009/10/27, Antón Méixome <cert...@certima.net>:
> 2009/10/27 Adrián Chaves Fernández <adriyeticha...@gmail.com>:
>>> [...] lera (como é o pretérito do subxuntivo de ler?) [...]
>>
>> Coido que o escribiches ben.
>
> Eu tamén opino que o dixeches ben e a gramática galega non protestou.
> Así que debe ser correcto.
>
> O que JMCS quería preguntar era polo pluscuamperfecto de indicativo
>
>     Por lo que había leído > Polo que lera
>

Correcto, o pluscuamperfecto. O asunto é que o corrector dá como
incorrecto "lera", e xa dubidaba.

> Que é distinto do perfecto de subxuntivo e que non acae na frase
>
>     Si no hubiese leido > Se non lese - ou lera- (*se non tivese lido)
>
> Si, en galego o subxuntivo ten tanto << come-se/ra >>, o de indicativo
> só << come-ra >>
>
>
>>
>>> [...] case valería a pena, por tentar atraer a máis
>>> xente ao eido da tradución de SL e tal... pola vía de atraelos antes a
>>> seren usuarios de SL, vaia.
>>
>> Supoño que mentres o software traducido en si mesmo sexa software libre
>> (aínda
>> que o resto do sistema non o sexa, como ocorre case sempre), seguiremos na
>> liña na que imos e queremos ir.
>>
>>> Porei algo en Trasno sobre LinuxMint, do estilo: "actualmente, JMCS
>>> ten traducida a próxima versión 8, Helena", ou así...
>>
>> «E RMS endexamais traduciría un sistema tal ao Galego, aínda que fose o
>> único
>> tradutor ao galego sobre a face da terra.» XD
>>
>> Por certo, o de "ter [participio]"... non estou seguro de que ese sexa o
>> uso
>> correcto. Creo que o uso non é para tempos perfectos senón para expresar
>> repetición (ten traducido = traduciu varias veces). Non sei se algún
>> (semi)lingüista pode desmentirmo/confirmarmo.
>
> Non son semiliingüista, :-D pero a ver se non me equivoco que o
> asunto é esvaradío
>
> A autoridade téñena os falantes
>
> TER + Participio. Hai que distinguir o uso como perífrase, válido, e o
> uso como tempo composto, incorrecto. E non se comporta igual se TER
> está en presente, en imperfecto ou en subxuntivo.
>
> 1. Teño traducido o que me pediches (non vexo eu a reiteración,
> véxase o exemplo 5)
> 2. Ten traducido cousas dese tipo (si a vexo)
> 3. Tiña traducido o choio cando ti chegaches (que xa acabara, vamos)
> 4. Se o tivese traducido xa podía ir ao magosto (pero como chegou a
> facelo nin sequera unha vez, queda sen castañas)
> 5. Tería traducidas unhas vinte liñas (isto xa é outro tema)
>
> En consecuencia,
>
> Non é correcto en galego " JMCS ten traducido a próxima versión ..."
> (sería un castelanismo derivado de "ha traducido")
> É correcto en galego "JMCS ten traducida a próxima versión..." (porque
> así é o estado en que a ten: traducida)
>

Vale, eu escribírao con este valor, o valor de "teño a casa pintada de
azul" (pinteina unha vez, de azul), non o de "teño pintado a casa de
azul moitas veces, porque son moi 'fan' dos pitufos".> Ha traducido el programa > Traduciu o programa e por tanto "teno" traducido
> Ha hecho traducciones > Fixo traducións/Ten feito traducións
> (repetidamente)/Ten feitas traducións. Depende do sentido no contexto.
>
> Para simplificar: Ter + participio non só vale con valor reiterativo.
> Ten outros usos pero non coinciden cos dos tempos do castelán
>
> Si (con valor de perífrase reiterativa ou como adxectivo ) -> Ten oído
> misa, ten oída a misa... pero non ten nada que ver co castelán "ha
> oído misa" (oíu misa)
> Non (con valor puramente temporal)-> *Se non tivese oído misa (Se non oíse
> misa)
> Si (con valor de perífrase perfectiva) -> Ten oído moitas naquel
> tempo; Tiñas oído misa antes de volver para a casa
>
>

Moi educativo, si señor. Agradécese.

>
>
>
>
>
>>
>
>
> --
> To unsubscribe, send mail to proxecto-unsubscr...@trasno.net.
>


-- 
Saúde,

Chaves - http://chav.es

Responderlle a