2009/11/3 Indalecio Freiría Santos <ifrei...@gmail.com>:
> Xa quedou actualizado o aMSN, e de paso comenteille a esta xente a
> posibilidade de que se pasaran a Gettext.
> Contestáronme isto:
>
> Using gettext now would involve too much work but for not much.
> However, for amsn2, we plan on using it.

Boas novas para quen teña que manter o traballo :)

Responderlle a