>>>> Tradúzoo como "transcodificar", pero non o vexo moi claro.
>>>>
>>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Transcode
>>>
>>> Cambiar a codificación??
>>>
>>> que conste que é o primeiro que se pasou pola cachola
>>
>> Vale, e como traducimos "transcoder"?
>
> Eu deixaria  "Transcodificar" que, anque non exista no diccionario, penso
> que é unha palabra perfectamente formada e non creo que haxa ningún verbo no
> galego que se poda empregar no seu lugar.
>
> En canto a "Transcoder", pois seguiría a mesma liña: "Transcodificador".
>
> [Nota: onde usei "deixaría" e "seguiría", se cadra tiña que usar "deixei" e
> "seguín" pois creo recordar que apareceu na tradución de kdenlive]

Ao final deixeino así. Segundo o openTran tamén se traduciu así tres
veces no KDE.

Responderlle a