>>>> Tradúzoo como "transcodificar", pero non o vexo moi claro.
>>>>
>>>> http://en.wikipedia.org/wiki/Transcode
>>>
>>> Cambiar a codificación??
>>>
>>> que conste que é o primeiro que se pasou pola cachola
>>
>> Vale, e como traducimos "transcoder"?
>
> Creo que salvo casos moi moi precisos podería utilizarse
>
> recodificar/dor
>
> Pero non hai nada malo en transcodificar/dor (este só parece engadir o
> matiz de que o resultado da acción pasa necesariamente por un cambio
> de códec (codificación)

O contexto é nun programa de gravación de CDs, onde se pasan os
ficheiros de son a outro formato (wav a mp3 ou o que sexa).

Responderlle a