Estou coa tradu de gToDo, que é unha lista de tarefas pendentes, e estaba a
preguntarme se traducir todo (ToDo) por "por facer (PorFacer) etc...

admitense suxestións :-)

-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_min...@conf.jabberes.org

Responderlle a