2009/12/22 Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com>:
> Ao final quedan cousas así:
>
> #: data/gtodo.desktop.in.h:1
> msgid "Todo list"
> msgstr "Tarefas pendentes - ToDo"

"Lista de tarefas pendentes"

> #: data/gtodo.desktop.in.h:2
> msgid "Todo list tool"
> msgstr "Ferramenta para tarefas pendentes"
>
> ----
> #: src/interface.c:25
> msgid "/_ToDo"
> msgstr "/_Pendentes"
>
> #: src/interface.c:26
> msgid "/ToDo/_New Task List"
> msgstr "/Pendentes/_Nova lista de tarefas"
>
> #: src/interface.c:27
> msgid "/ToDo/_Open Task List"
> msgstr "/Pendentes/_Abrir a lista de tarefas"
>
> #: src/interface.c:28
> msgid "/ToDo/_Export to"
> msgstr "/Pendentes/_Exportar a"
>
> #: src/interface.c:29
> msgid "/ToDo/Export to/html"
> msgstr "/Pendentes/Exportar a/HTML"
>
> #: src/interface.c:30
> msgid "/ToDo/Export to/task list"
> msgstr "/Pendentes/Exportar a/Lista de tarefas"
>
> #: src/interface.c:32
> msgid "/ToDo/_Hide or Show Window"
> msgstr "/Pendentes/Agochar ou _mostrar a xanela"
>
> #: src/interface.c:34
> msgid "/ToDo/_Preferences"
> msgstr "/Pendentes/_Preferencias"
>
> #: src/interface.c:35
> msgid "/ToDo/_Edit Categories"
> msgstr "/Pendentes/Editar as _categorías"
>
> #: src/interface.c:37
> msgid "/ToDo/_Quit"
> msgstr "/Pendentes/_Saír"
>
> ----
>
> #: src/interface.c:247
> msgid "gToDo is a small and simple todo list written in gtk+-2.0"
> msgstr "gToDo é unha pequena e sinxela lista de tarefas pendentes escrita en
> gtk+-2.0"
>
>

Responderlle a