Miguel Bouzada escreveu:
Cando galamos de terminoloxía eu terminografía está claro, pero cando nos referimos aos "terminos dunha licenza" como leo de cotío, au cando falamos de "TERMOS/TERMINOS" lingüisticos.... ahí atopome xa perdidodo.

Alguén pode alumar as miñas dúbidas??

--
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO (ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org <http://jabberes.org> e na sala galpon_min...@conf.jabberes.org <mailto:galpon_min...@conf.jabberes.org>
Referido a licenças e documentos polo estilo, "condicións" é umha traduçom de "term(s)" acaída. No VOLGA nom se recomenda a utilizaçom de "término" por "termo" noutros contextos.

Responderlle a