Vale, perdonade o meu exabrupto por que non vira a proposta de Denís. Que de 
feito gústame bastante :)

Responderlle a