Fixen unha cadea longa que me gustaría cambiar e creo que xa non podo.

A ver se a localizades.


== Orixinal==

There are three problems with 3rd party task killers.<br><br>First, on
Android 2.1, a task killer can PERMANENTLY kill WhatsApp. This causes
you to LOSE messages that you would have otherwise expected to
receive.<br><br>Second, on all Android versions, task killers can
temporarily kill WhatsApp. This causes needless disconnects and
reconnects to our server which DRAIN THE BATTERY of your
device.<br><br>Third, on all Android versions, if the task killer
closes WhatsApp, the WhatsApp server has no way of knowing that the
connection has been closed. This means that message delivery will be
impacted. Rest assured the message will be delivered but it could be
DELAYED BY SEVERAL MINUTES as a result.<br><br>For these reasons, we
recommend that you delete your 3rd party task
killer.<br><br>Specifically, WhatsApp checks for:<br><br>Advanced Task
Killer by ReChild<br>Advanced Task Manager by Cyrket /
Arron<br>TasKiller by Cyrket / Arron<br>Task Manager by Adao<br><br>In
Android 2.1 and later versions, the need for a task killer is greatly
diminished.<br>If you really want to take the risk, we STRONGLY
recommend that you add WhatsApp to the ignore list of your task
killer. Please also understand that task killers are not supported by
WhatsApp and that you use them at your own risk.


==Tradución que quero meter==

Hai tres problemas cos aplicativos para matar tarefas de 3ª
partes.<br><br>Primeiro, sobre Android 2.1, un matachín de tarefas
pode matar WhatsApp PERMANENTEMENTE. Con isto prodúcese a perda das
mensaxes que vostede esperaría recibir.<br><br>Segundo, en todas as
versións de Android, os matachíns de tarefas poden matar WhatsApp
temporalmente. Isto diminúe as desconexións e reconexións ao noso
servidor, o que ESGOTA A BATERÍA do seu dispositivo.<br><br>Terceiro,
en todas as versións de Android, se o matachín de tarefas pecha
WhatsApp, o servidor de WhatsApp non ten maneira de saber que se
perdeu a conexión. Isto significa que afectará á entrega de mensaxes.
É seguro que as mensaxes se entregarán porén poderían ATRASARSE
DURANTE VARIOS MINUTOS como resultas.<br><br>Por estas razóns,
recomendámoslle que elimine o matachín de tarefas de 3ª
partes.<br><br>Especificamente, WhatsApp comproba:<br><br>Advanced
Task Killer de ReChild<br>Advanced Task Manager de Cyrket /
Arron<br>Taskiller de Cyrket / Arron<br>Task Manager de Adao<br><br>.
En Android 2.1 e versións posteriores, a necesidade dun matachín de
tarefas diminuíu grandemente.<br> Se aínda así quere arriscarse,
recomendámoslle FIRMEMENTE que engada WhatsApp á lista de aplicativos
ignorados polo seu matachín de tarefas. Comprenda tamén que os
matachíns de tarefas non teñen asistencia técnica para WhatsApp, úsaos
vostede ao seu risco e ventura.
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a