O 23 febreiro 2016 14:24, Adrián Chaves Fernández
<adriyeticha...@gmail.com> escribiu:
> Lendo as conclusións do artigo da ligazón de Antón, creo como Leandro que
> "privacidade" é a mellor opción. Pero só para cando "intimidade" e
> "confidencialidade" non sexan traducións correctas, que o poden ser para
> algúns contextos de uso de "privacy" en inglés.

Ola,
Pensándoo ben fixemos de todo menos concretar unha definición do
concepto ou conceptos dos que estamos a falar, e é por aí onde
teriamos que ter comezado. E despois asignar termos a cada concepto.


Deica

> 2016-02-22 21:56 GMT+01:00 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
>>
>> O 22 febreiro 2016 21:38, Antón Méixome <cert...@certima.net> escribiu:
>> >
>> > Acabo de atopar, grazas a un colega este artigo que é un exemplo
>> > excepcional
>> > de bo traballo lexicográfico. É longo pero está tan ben que non podo
>> > deixar
>> > de recomendalo efusivamente. Non hai 2 senón 3 niveis semánticos que
>> > diferenciar:
>> >
>> > público//confidencial/privado/íntimo.
>> >
>> > Concordo absolutamente.
>> >
>> > http://www.ucm.es/info/especulo/numero21/privaci.html
>> >
>> >
>> > As miñas conclusións
>> >
>> > ESP
>> >
>> > confidencialidad
>> >     privacidad, vida privada
>> >             intimidad
>> >
>> > GAL (concepto "reserva sobre circunstancias persoais")
>> >
>> > confidencialidade
>> >     privanza, vida privada
>> >            intimidade
>> >
>> > Como vedes, non inclúo *privacidade en galego. Entendo que é un
>> > préstamos
>> > dun neoloxismo do castelán, que xa é rizar o rizo. O único que salvaría
>> > a
>> > súa aceptación sería que estivese incluído nas traducións xurídicas das
>> > leis
>> > de protección de datos ou sobre o segredo das telecomunicacións porque
>> > en
>> > principio ten máis que ver co ámbito da vida privada que coa reserva de
>> > datos.
>> >
>> > En resumo, utilícese en principio "confidencialidade", "datos persoais
>> > confidenciais" ... aínda que se podería admitir "*privacidade" que está
>> > no
>> > aire, sen saber que se quere dicir.
>>
>> Persoalmente vexo mellor «privacidade» que «privanza»
>>
>> http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=privanza
>>
>>
>> Deica
>>
>> > O 19 febreiro 2016 20:22, Antón Méixome <cert...@certima.net> escribiu:
>> >>
>> >> Foi un erro meu, o termo sobre o que pregunto é «privacy» non un
>> >> inexistente *privacity
>> >>
>> >> Grazasn tamén Leandro pola recollida, agora podo aclararme mellor
>> >>
>> >> privacy ten dúas acepcións
>> >>  - intimidade
>> >>  - confidencialidade
>> >>
>> >> Aquí do que se trata é de Privacy Policy ou normas sobre a
>> >> confidencialidade dos datos persoais, non da relación privada entre
>> >> persoas
>> >> e entendo que non é aplicable nos casos que atopamos traducir por
>> >> "intimidade"
>> >>
>> >> Fixádevos neste par: para "Pretty Good Privacy", "PGP" (PanInet):
>> >> 1. "programa para unha confidencialidade óptima"
>> >> 2. "intimidade bastante boa"
>> >>
>> >> É obvio que a 1ª ten sentido e a segunda non.
>> >>
>> >> Por tanto, a cuestión é se admitimos que o equivalente para privacy na
>> >> acepción de tratamento de datos persoais sería a) confidencialidade b)
>> >> privacidade (un préstamo do español) ... ou c) privanza (recreando o
>> >> valor
>> >> desta antiga palabra como se fixo modernamente con : seguranza,
>> >> gobernanza,
>> >> cobranza, varianza, ensinanza, avinza, estimanza, sentenza, etc.)
>> >>
>> >> En galego temos
>> >> privar, privación, privado, privanza, privativo, privatización
>> >> confidencia, confidencial
>> >> intimidade (=privanza)
>> >>
>> >> Tamén ten relación co inglés "reliable, trustworthy", que traducimos
>> >> por
>> >> *confiable que tampouco está no DRAG. Sei que hai unha diferenza entre
>> >> "fiable" e "confiable" pero agora mesmo non importa.
>> >>
>> >> Resumo: a familia de privar ten moita máis rendibilidade na informática
>> >> (privar, privado, privativo, privanza)
>> >>
>> >> Pensádeo friamente porque necesitamos verbo, substantivo, adxectivo e
>> >> poder facer derivados naturais para adaptalo nas interfaces que ás
>> >> veces
>> >> ofrecen moi pouco espazo (vantaxe do en. privacy e por iso triunfa
>> >> *privacidade)
>> >>
>> >> Política de protección de datos persoais (datos privados) =
>> >> política/norma
>> >> de privanza = privanza
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> O 19 febreiro 2016 12:43, Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com>
>> >> escribiu:
>> >>>
>> >>> Concordo totalmente con Leando. «privacity» non existe no glosario
>> >>> inglés. Polas buscas que fixen, paréceme que é un erro por tradución
>> >>> incorrecta de castelá > inglés .
>> >>>
>> >>> O 19 febreiro 2016 12:32, Manuel X. Lemos <mxle...@openmailbox.org>
>> >>> escribiu:
>> >>>>
>> >>>>
>> >>>> Un pequeno inciso, sobre o termo «adxuntar» non é que falte (adxunto
>> >>>> si
>> >>>> está por exemplo), falando da xerga informática, xa temos termos como
>> >>>> «achegar» e os sinónimos «anexar» e incluso «xuntar».
>> >>>>
>> >>>>
>> >>>> O 19/02/16 03:25, Roi González Villa escribiu:
>> >>>>
>> >>>> Deches aberto os PDFs? Eu non.
>> >>>>
>> >>>> Tamén se lle pode enviar un correo electrónico ó Portal das palabras,
>> >>>> que como unha páxina web ou asociación da RAG. Eu envieilles algunha
>> >>>> e
>> >>>> responderon nun día ou dous. suxesti...@portaldaspalabras.org
>> >>>>
>> >>>> Eu agora mesmo estou redactando un motón de palabras que faltan como
>> >>>> «adxuntar», «nominación», «redirección».
>> >>>>
>> >>>> Saúdos
>> >>>>
>> >>>> O 19 febreiro 2016 02:31, Antón Méixome <cert...@certima.net>
>> >>>> escribiu:
>> >>>>>
>> >>>>> Moi boa busca Roi, pero demostra case o contrario do que dis:
>> >>>>>
>> >>>>> Ou remiten a intimidade ou declaran "privacidade" como incorrecto.
>> >>>>> Fíxate que o preceden de asterisco
>> >>>>>
>> >>>>>
>> >>>>> 1 ...dereito á intimidade u.f. Dereito das persoas a preservaren o
>> >>>>> seu
>> >>>>> espazo privado, que os protexe fronte á descrición de certos
>> >>>>> aspectos da súa
>> >>>>> vida.
>> >>>>>
>> >>>>> O domicilio, certos datos persoais ou os partes médicos, por
>> >>>>> exemplo,
>> >>>>> son polo xeral inviolables e forman parte do dereito á intimidade.
>> >>>>>
>> >>>>>
>> >>>>> 2. Ing. right to privacy Fr. droit à la vie privée Cast. derecho a
>> >>>>> la
>> >>>>> intimidad Pt. direito à reserva da intimidade
>> >>>>>
>> >>>>> 3. right to privacy dereito á intimidade
>> >>>>>
>> >>>>> 4. privacidade s.f. Adaptación do termo inglés privacity. >
>> >>>>> intimidade.
>> >>>>> SO NESTE CASO, (e non é unha decisión da Academia senón duns autores
>> >>>>> particulares, que introducen nota de anglicismo e avalados polo
>> >>>>> Termigal.
>> >>>>> Fiabilidade baixa)
>> >>>>>
>> >>>>> 5. *Privatheit *privacidade / Öffentlichkeit   AQUI DECLARADO
>> >>>>> INCORRECTO e o propio autor indica que é unha creación feita por el
>> >>>>> calcada
>> >>>>> do alemán.
>> >>>>>
>> >>>>> 6. ...reivindicación dun papel máis xusto da muller na vida social e
>> >>>>> mesmo na privacidade, denuncia da submisión na que se atopaba,..
>> >>>>> (claramente
>> >>>>> falloulle o vocabulario ao senlleiro Basilio Losada: debía dicir
>> >>>>> "intimidade", seguramente por contaminación do castelán)
>> >>>>>
>> >>>>>
>> >>>>>
>> >>>>>
>> >>>>>
>> >>>>>
>> >>>>>
>> >>>>> O 19 febreiro 2016 02:11, Roi González Villa
>> >>>>> <roigonzalezvill...@gmail.com> escribiu:
>> >>>>>>
>> >>>>>> Pois eu creo que «privacidade» está ben. Ademais os dicionario da
>> >>>>>> RAG
>> >>>>>> é un pouco escaso. Faltan moitísimas palabras.
>> >>>>>> Ademais ata RAG emprega a palabra «privacidade». Na RAG son de usar
>> >>>>>> palabras que non recollen no seu dicionario.
>> >>>>>>
>> >>>>>>
>> >>>>>>
>> >>>>>> https://www.google.es/search?q=privacidade+academia.gal&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=7mrGVsyzJoiQaNi0qOAJ#q=privacidade+site:academia.gal
>> >>>>>>
>> >>>>>> Saúdos.
>> >>>>>>
>> >>>>>> O 19 febreiro 2016 01:54, Serxio Cachaldora
>> >>>>>> <fuertescachald...@gmail.com> escribiu:
>> >>>>>>>
>> >>>>>>> Pois non estaría mal a acepción 2 do termo Privanza. Se ben a
>> >>>>>>> define
>> >>>>>>> canto a un estilo de relación cunha persoa, ben pode entenderse
>> >>>>>>> coma a
>> >>>>>>> condición de espazo íntimo e persoal (compartido con outro ou cun
>> >>>>>>> mesmo),
>> >>>>>>> parello ao que en castelán chman privacidade.
>> >>>>>>>
>> >>>>>>> Que vos parece?
>> >>>>>>>
>> >>>>>>> Saúde.
>> >>>>>>>
>> >>>>>>> 2016-02-19 1:35 GMT+01:00 Antón Méixome <cert...@certima.net>:
>> >>>>>>>>
>> >>>>>>>> Debo andar algo despistado. Non caera na conta de desconfiar ata
>> >>>>>>>> hoxe.
>> >>>>>>>>
>> >>>>>>>> Como traducimos isto? Privacidade ?
>> >>>>>>>>
>> >>>>>>>> Pois resulta que esta palabra *non-existe nin no DRAG, nin no
>> >>>>>>>> Digalego. En portugués si, pero como puro calco do inglés, coma
>> >>>>>>>> sempre.
>> >>>>>>>>
>> >>>>>>>> Ándame rondando a forma "privanza", que non queda mal para
>> >>>>>>>>
>> >>>>>>>> Privacy Policy → Normas de privanza
>> >>>>>>>>
>> >>>>>>>> e fai parella con Security → Seguranza
>> >>>>>>>>
>> >>>>>>>> ... xa me dou conta de que é un pouco escandaloso e sería un
>> >>>>>>>> resgate
>> >>>>>>>> case medieval. A alternativa é o anglicismo. O que nós temos é un
>> >>>>>>>> castelanismo que parece provir de América latina (onde nace
>> >>>>>>>> «privacidad»).
>> >>>>>>>>
>> >>>>>>>> O calco directo español de privacy é privacía.
>> >>>>>>>>
>> >>>>>>>>
>> >>>>>>>> Relacionado: non hai problema ningún curiosamente con «privativo»
>> >>>>>>>> porque vén do léxico xurídico.
>> >>>>>>>>
>> >>>>>>>> Opinións?
>> >>>>>>>>
>> >>>>>>>> _______________________________________________
>> >>>>>>>> proxecto mailing list
>> >>>>>>>> proxecto@trasno.net
>> >>>>>>>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>> >>>>>>>>
>> >>>>>>>
>> >>>>>>>
>> >>>>>>>
>> >>>>>>> --
>> >>>>>>> Discrimínanche por ser galego; actúa!!!, envía unha queixa ás
>> >>>>>>> seguintes institucións:
>> >>>>>>> - Valedor do Pobo: http://www.valedordopobo.com/index.php?s=64
>> >>>>>>> - Secretario Xeral de Política Lingüística (mándalle un correo,
>> >>>>>>> ten a
>> >>>>>>> obriga de nos defender):
>> >>>>>>> sxpl.secreta...@xunta.es
>> >>>>>>> Moitas Grazas.
>> >>>>>>>
>> >>>>>>> _______________________________________________
>> >>>>>>> proxecto mailing list
>> >>>>>>> proxecto@trasno.net
>> >>>>>>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>> >>>>>>>
>> >>>>>>
>> >>>>>
>> >>>>
>> >>>>
>> >>>>
>> >>>> _______________________________________________
>> >>>> proxecto mailing list
>> >>>> proxecto@trasno.net
>> >>>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>> >>>>
>> >>>>
>> >>>>
>> >>>> _______________________________________________
>> >>>> proxecto mailing list
>> >>>> proxecto@trasno.net
>> >>>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>> >>>>
>> >>>
>> >>>
>> >>> _______________________________________________
>> >>> proxecto mailing list
>> >>> proxecto@trasno.net
>> >>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>> >>>
>> >>
>> >
>> >
>> > _______________________________________________
>> > proxecto mailing list
>> > proxecto@trasno.net
>> > http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>> >
>> _______________________________________________
>> proxecto mailing list
>> proxecto@trasno.net
>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>
>
_______________________________________________
proxecto mailing list
proxecto@trasno.net
http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

Responderlle a