Estiven repasando as versións galegas oficiais das leis e non aparece por
ningures "privacidade". Só moi limitadamente se utiliza "intimidade" para
referirse a un concepto diferente: tratamento dos datos persoais que
pertencen á intimidade e honor. Creo que é claramente distinto

Todo parece remitir a "tratamento dos datos" e "datos de carácter persoal".
Non me parece mal tampouco que en lugar de "confidencialidade/privacidade"
utilicemos simplemente "tratamento de datos persoais"

Nesas leis aparecen definicións de certo interese:
- usuario,
- Datos de carácter persoal: calquera información tocante a persoas físicas
identificadas ou identificables.
Datos de carácter persoal: calquera información numérica, alfabética,
gráfica, fotográfica, acústica ou de calquera outro tipo concernente a
persoas físicas identificadas ou identificables.
- Ficheiro: todo conxunto organizado de datos de carácter persoal que
permita o acceso aos datos segundo criterios determinados, calquera que for
a forma ou modalidade da súa creación, almacenamento, organización e acceso.
- Contrasinal: información confidencial, frecuentemente constituída por
unha cadea de caracteres, que pode ser usada na autenticación acceso a un
recurso.
- Control de acceso: mecanismo que, en función da identificación xa
autenticada, permite acceder a datos ou recursos.
- Copia de seguranza: copia dos datos dun ficheiro automatizado nun soporte
que posibilite a súa recuperación.
- Documento: todo escrito, gráfico, son, imaxe ou calquera outra clase de
información que pode ser tratada nun sistema de información como unha
unidade diferenciadak
- Ficheiros temporais: ficheiros de traballo creados por usuarios ou
procesos que son necesarios para un tratamento ocasional ou como paso
intermedio durante a realización dun tratamento.
- Identificación: procedemento de recoñecemento da identidade dun usuario.
- Incidencia: calquera anomalía que afecte ou puider afectar a seguranza
dos datos.
- Perfil de usuario: accesos autorizados a un grupo de usuarios.
- Recurso: calquera parte compoñente dun sistema de información.de
<http://xn--informacin-obb.de> información
- Soporte: obxecto físico que almacena ou contén datos ou documentos, ou
obxecto susceptible de ser tratado nun sistema de información e sobre o cal
se poden gravar e recuperar datos.
- Usuario: suxeito ou proceso autorizado para acceder a datos ou recursos.
Terán a consideración de usuarios os procesos que permitan acceder a datos
ou recursos sen identificación dun usuario físico.


  1. Lei de protección de datos persoais
  <http://www.boe.es/boe_gallego/dias/1999/12/30/pdfs/A00687-00699.pdf>
   1. RD de desenvolvemento da Lei de datos persoais
   <http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2008/02/01/pdfs/A00065-00097.pdf>
   2. Lei de acceso electrónico aos servizos públicos
   <http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2007/07/02/pdfs/A02242-02259.pdf>
     1. Desenvolv. da Lei do acceso electrónico aos servizos públicos
     <http://boe.es/boe_gallego/dias/2009/12/23/pdfs/BOE-A-2009-20725-G.pdf>Hai máis.

Eu penso que co que levamos falado xa temos un bo "mapa" do problema. Agora
a ver se resolvemos algo.


O 26 febreiro 2016 11:41, Miguel Bouzada <mbouz...@gmail.com> escribiu:

> Vai tempo tiven esa dúbida e tras estudar bastantes cousas, desde legais
> ata psicolóxicas sobre que é privacidade e que é intimidade, optei por
> empregar sempre «intimidade», e xa son moitas as aplicacións nas que
> emprego ese termo.
>
> O 24 febreiro 2016 14:41, Adrián Chaves Fernández <
> adriyeticha...@gmail.com> escribiu:
>
>> As conclusións do artigo ao que fixo referencia Antón podería servir de
>> punto de partida. Define claramente o que entende por intimidade,
>> privacidade e confidencialidade.
>>
>> 2016-02-23 14:44 GMT+01:00 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>:
>>
>>> O 23 febreiro 2016 14:24, Adrián Chaves Fernández
>>> <adriyeticha...@gmail.com> escribiu:
>>> > Lendo as conclusións do artigo da ligazón de Antón, creo como Leandro
>>> que
>>> > "privacidade" é a mellor opción. Pero só para cando "intimidade" e
>>> > "confidencialidade" non sexan traducións correctas, que o poden ser
>>> para
>>> > algúns contextos de uso de "privacy" en inglés.
>>>
>>> Ola,
>>> Pensándoo ben fixemos de todo menos concretar unha definición do
>>> concepto ou conceptos dos que estamos a falar, e é por aí onde
>>> teriamos que ter comezado. E despois asignar termos a cada concepto.
>>>
>>>
>>> Deica
>>>
>>> > 2016-02-22 21:56 GMT+01:00 Leandro Regueiro <
>>> leandro.regue...@gmail.com>:
>>> >>
>>> >> O 22 febreiro 2016 21:38, Antón Méixome <cert...@certima.net>
>>> escribiu:
>>> >> >
>>> >> > Acabo de atopar, grazas a un colega este artigo que é un exemplo
>>> >> > excepcional
>>> >> > de bo traballo lexicográfico. É longo pero está tan ben que non podo
>>> >> > deixar
>>> >> > de recomendalo efusivamente. Non hai 2 senón 3 niveis semánticos que
>>> >> > diferenciar:
>>> >> >
>>> >> > público//confidencial/privado/íntimo.
>>> >> >
>>> >> > Concordo absolutamente.
>>> >> >
>>> >> > http://www.ucm.es/info/especulo/numero21/privaci.html
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> > As miñas conclusións
>>> >> >
>>> >> > ESP
>>> >> >
>>> >> > confidencialidad
>>> >> >     privacidad, vida privada
>>> >> >             intimidad
>>> >> >
>>> >> > GAL (concepto "reserva sobre circunstancias persoais")
>>> >> >
>>> >> > confidencialidade
>>> >> >     privanza, vida privada
>>> >> >            intimidade
>>> >> >
>>> >> > Como vedes, non inclúo *privacidade en galego. Entendo que é un
>>> >> > préstamos
>>> >> > dun neoloxismo do castelán, que xa é rizar o rizo. O único que
>>> salvaría
>>> >> > a
>>> >> > súa aceptación sería que estivese incluído nas traducións xurídicas
>>> das
>>> >> > leis
>>> >> > de protección de datos ou sobre o segredo das telecomunicacións
>>> porque
>>> >> > en
>>> >> > principio ten máis que ver co ámbito da vida privada que coa
>>> reserva de
>>> >> > datos.
>>> >> >
>>> >> > En resumo, utilícese en principio "confidencialidade", "datos
>>> persoais
>>> >> > confidenciais" ... aínda que se podería admitir "*privacidade" que
>>> está
>>> >> > no
>>> >> > aire, sen saber que se quere dicir.
>>> >>
>>> >> Persoalmente vexo mellor «privacidade» que «privanza»
>>> >>
>>> >>
>>> http://academia.gal/dicionario/#searchNoun.do?current_page=1&nounTitle=privanza
>>> >>
>>> >>
>>> >> Deica
>>> >>
>>> >> > O 19 febreiro 2016 20:22, Antón Méixome <cert...@certima.net>
>>> escribiu:
>>> >> >>
>>> >> >> Foi un erro meu, o termo sobre o que pregunto é «privacy» non un
>>> >> >> inexistente *privacity
>>> >> >>
>>> >> >> Grazasn tamén Leandro pola recollida, agora podo aclararme mellor
>>> >> >>
>>> >> >> privacy ten dúas acepcións
>>> >> >>  - intimidade
>>> >> >>  - confidencialidade
>>> >> >>
>>> >> >> Aquí do que se trata é de Privacy Policy ou normas sobre a
>>> >> >> confidencialidade dos datos persoais, non da relación privada entre
>>> >> >> persoas
>>> >> >> e entendo que non é aplicable nos casos que atopamos traducir por
>>> >> >> "intimidade"
>>> >> >>
>>> >> >> Fixádevos neste par: para "Pretty Good Privacy", "PGP" (PanInet):
>>> >> >> 1. "programa para unha confidencialidade óptima"
>>> >> >> 2. "intimidade bastante boa"
>>> >> >>
>>> >> >> É obvio que a 1ª ten sentido e a segunda non.
>>> >> >>
>>> >> >> Por tanto, a cuestión é se admitimos que o equivalente para
>>> privacy na
>>> >> >> acepción de tratamento de datos persoais sería a)
>>> confidencialidade b)
>>> >> >> privacidade (un préstamo do español) ... ou c) privanza (recreando
>>> o
>>> >> >> valor
>>> >> >> desta antiga palabra como se fixo modernamente con : seguranza,
>>> >> >> gobernanza,
>>> >> >> cobranza, varianza, ensinanza, avinza, estimanza, sentenza, etc.)
>>> >> >>
>>> >> >> En galego temos
>>> >> >> privar, privación, privado, privanza, privativo, privatización
>>> >> >> confidencia, confidencial
>>> >> >> intimidade (=privanza)
>>> >> >>
>>> >> >> Tamén ten relación co inglés "reliable, trustworthy", que
>>> traducimos
>>> >> >> por
>>> >> >> *confiable que tampouco está no DRAG. Sei que hai unha diferenza
>>> entre
>>> >> >> "fiable" e "confiable" pero agora mesmo non importa.
>>> >> >>
>>> >> >> Resumo: a familia de privar ten moita máis rendibilidade na
>>> informática
>>> >> >> (privar, privado, privativo, privanza)
>>> >> >>
>>> >> >> Pensádeo friamente porque necesitamos verbo, substantivo,
>>> adxectivo e
>>> >> >> poder facer derivados naturais para adaptalo nas interfaces que ás
>>> >> >> veces
>>> >> >> ofrecen moi pouco espazo (vantaxe do en. privacy e por iso triunfa
>>> >> >> *privacidade)
>>> >> >>
>>> >> >> Política de protección de datos persoais (datos privados) =
>>> >> >> política/norma
>>> >> >> de privanza = privanza
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >>
>>> >> >> O 19 febreiro 2016 12:43, Miguel Branco <mgl.bra...@gmail.com>
>>> >> >> escribiu:
>>> >> >>>
>>> >> >>> Concordo totalmente con Leando. «privacity» non existe no glosario
>>> >> >>> inglés. Polas buscas que fixen, paréceme que é un erro por
>>> tradución
>>> >> >>> incorrecta de castelá > inglés .
>>> >> >>>
>>> >> >>> O 19 febreiro 2016 12:32, Manuel X. Lemos <
>>> mxle...@openmailbox.org>
>>> >> >>> escribiu:
>>> >> >>>>
>>> >> >>>>
>>> >> >>>> Un pequeno inciso, sobre o termo «adxuntar» non é que falte
>>> (adxunto
>>> >> >>>> si
>>> >> >>>> está por exemplo), falando da xerga informática, xa temos termos
>>> como
>>> >> >>>> «achegar» e os sinónimos «anexar» e incluso «xuntar».
>>> >> >>>>
>>> >> >>>>
>>> >> >>>> O 19/02/16 03:25, Roi González Villa escribiu:
>>> >> >>>>
>>> >> >>>> Deches aberto os PDFs? Eu non.
>>> >> >>>>
>>> >> >>>> Tamén se lle pode enviar un correo electrónico ó Portal das
>>> palabras,
>>> >> >>>> que como unha páxina web ou asociación da RAG. Eu envieilles
>>> algunha
>>> >> >>>> e
>>> >> >>>> responderon nun día ou dous. suxesti...@portaldaspalabras.org
>>> >> >>>>
>>> >> >>>> Eu agora mesmo estou redactando un motón de palabras que faltan
>>> como
>>> >> >>>> «adxuntar», «nominación», «redirección».
>>> >> >>>>
>>> >> >>>> Saúdos
>>> >> >>>>
>>> >> >>>> O 19 febreiro 2016 02:31, Antón Méixome <cert...@certima.net>
>>> >> >>>> escribiu:
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>> Moi boa busca Roi, pero demostra case o contrario do que dis:
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>> Ou remiten a intimidade ou declaran "privacidade" como
>>> incorrecto.
>>> >> >>>>> Fíxate que o preceden de asterisco
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>> 1 ...dereito á intimidade u.f. Dereito das persoas a
>>> preservaren o
>>> >> >>>>> seu
>>> >> >>>>> espazo privado, que os protexe fronte á descrición de certos
>>> >> >>>>> aspectos da súa
>>> >> >>>>> vida.
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>> O domicilio, certos datos persoais ou os partes médicos, por
>>> >> >>>>> exemplo,
>>> >> >>>>> son polo xeral inviolables e forman parte do dereito á
>>> intimidade.
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>> 2. Ing. right to privacy Fr. droit à la vie privée Cast.
>>> derecho a
>>> >> >>>>> la
>>> >> >>>>> intimidad Pt. direito à reserva da intimidade
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>> 3. right to privacy dereito á intimidade
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>> 4. privacidade s.f. Adaptación do termo inglés privacity. >
>>> >> >>>>> intimidade.
>>> >> >>>>> SO NESTE CASO, (e non é unha decisión da Academia senón duns
>>> autores
>>> >> >>>>> particulares, que introducen nota de anglicismo e avalados polo
>>> >> >>>>> Termigal.
>>> >> >>>>> Fiabilidade baixa)
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>> 5. *Privatheit *privacidade / Öffentlichkeit   AQUI DECLARADO
>>> >> >>>>> INCORRECTO e o propio autor indica que é unha creación feita
>>> por el
>>> >> >>>>> calcada
>>> >> >>>>> do alemán.
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>> 6. ...reivindicación dun papel máis xusto da muller na vida
>>> social e
>>> >> >>>>> mesmo na privacidade, denuncia da submisión na que se atopaba,..
>>> >> >>>>> (claramente
>>> >> >>>>> falloulle o vocabulario ao senlleiro Basilio Losada: debía dicir
>>> >> >>>>> "intimidade", seguramente por contaminación do castelán)
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>> O 19 febreiro 2016 02:11, Roi González Villa
>>> >> >>>>> <roigonzalezvill...@gmail.com> escribiu:
>>> >> >>>>>>
>>> >> >>>>>> Pois eu creo que «privacidade» está ben. Ademais os dicionario
>>> da
>>> >> >>>>>> RAG
>>> >> >>>>>> é un pouco escaso. Faltan moitísimas palabras.
>>> >> >>>>>> Ademais ata RAG emprega a palabra «privacidade». Na RAG son de
>>> usar
>>> >> >>>>>> palabras que non recollen no seu dicionario.
>>> >> >>>>>>
>>> >> >>>>>>
>>> >> >>>>>>
>>> >> >>>>>>
>>> https://www.google.es/search?q=privacidade+academia.gal&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=7mrGVsyzJoiQaNi0qOAJ#q=privacidade+site:academia.gal
>>> >> >>>>>>
>>> >> >>>>>> Saúdos.
>>> >> >>>>>>
>>> >> >>>>>> O 19 febreiro 2016 01:54, Serxio Cachaldora
>>> >> >>>>>> <fuertescachald...@gmail.com> escribiu:
>>> >> >>>>>>>
>>> >> >>>>>>> Pois non estaría mal a acepción 2 do termo Privanza. Se ben a
>>> >> >>>>>>> define
>>> >> >>>>>>> canto a un estilo de relación cunha persoa, ben pode
>>> entenderse
>>> >> >>>>>>> coma a
>>> >> >>>>>>> condición de espazo íntimo e persoal (compartido con outro ou
>>> cun
>>> >> >>>>>>> mesmo),
>>> >> >>>>>>> parello ao que en castelán chman privacidade.
>>> >> >>>>>>>
>>> >> >>>>>>> Que vos parece?
>>> >> >>>>>>>
>>> >> >>>>>>> Saúde.
>>> >> >>>>>>>
>>> >> >>>>>>> 2016-02-19 1:35 GMT+01:00 Antón Méixome <cert...@certima.net
>>> >:
>>> >> >>>>>>>>
>>> >> >>>>>>>> Debo andar algo despistado. Non caera na conta de desconfiar
>>> ata
>>> >> >>>>>>>> hoxe.
>>> >> >>>>>>>>
>>> >> >>>>>>>> Como traducimos isto? Privacidade ?
>>> >> >>>>>>>>
>>> >> >>>>>>>> Pois resulta que esta palabra *non-existe nin no DRAG, nin no
>>> >> >>>>>>>> Digalego. En portugués si, pero como puro calco do inglés,
>>> coma
>>> >> >>>>>>>> sempre.
>>> >> >>>>>>>>
>>> >> >>>>>>>> Ándame rondando a forma "privanza", que non queda mal para
>>> >> >>>>>>>>
>>> >> >>>>>>>> Privacy Policy → Normas de privanza
>>> >> >>>>>>>>
>>> >> >>>>>>>> e fai parella con Security → Seguranza
>>> >> >>>>>>>>
>>> >> >>>>>>>> ... xa me dou conta de que é un pouco escandaloso e sería un
>>> >> >>>>>>>> resgate
>>> >> >>>>>>>> case medieval. A alternativa é o anglicismo. O que nós temos
>>> é un
>>> >> >>>>>>>> castelanismo que parece provir de América latina (onde nace
>>> >> >>>>>>>> «privacidad»).
>>> >> >>>>>>>>
>>> >> >>>>>>>> O calco directo español de privacy é privacía.
>>> >> >>>>>>>>
>>> >> >>>>>>>>
>>> >> >>>>>>>> Relacionado: non hai problema ningún curiosamente con
>>> «privativo»
>>> >> >>>>>>>> porque vén do léxico xurídico.
>>> >> >>>>>>>>
>>> >> >>>>>>>> Opinións?
>>> >> >>>>>>>>
>>> >> >>>>>>>> _______________________________________________
>>> >> >>>>>>>> proxecto mailing list
>>> >> >>>>>>>> proxecto@trasno.net
>>> >> >>>>>>>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>> >> >>>>>>>>
>>> >> >>>>>>>
>>> >> >>>>>>>
>>> >> >>>>>>>
>>> >> >>>>>>> --
>>> >> >>>>>>> Discrimínanche por ser galego; actúa!!!, envía unha queixa ás
>>> >> >>>>>>> seguintes institucións:
>>> >> >>>>>>> - Valedor do Pobo:
>>> http://www.valedordopobo.com/index.php?s=64
>>> >> >>>>>>> - Secretario Xeral de Política Lingüística (mándalle un
>>> correo,
>>> >> >>>>>>> ten a
>>> >> >>>>>>> obriga de nos defender):
>>> >> >>>>>>> sxpl.secreta...@xunta.es
>>> >> >>>>>>> Moitas Grazas.
>>> >> >>>>>>>
>>> >> >>>>>>> _______________________________________________
>>> >> >>>>>>> proxecto mailing list
>>> >> >>>>>>> proxecto@trasno.net
>>> >> >>>>>>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>> >> >>>>>>>
>>> >> >>>>>>
>>> >> >>>>>
>>> >> >>>>
>>> >> >>>>
>>> >> >>>>
>>> >> >>>> _______________________________________________
>>> >> >>>> proxecto mailing list
>>> >> >>>> proxecto@trasno.net
>>> >> >>>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>> >> >>>>
>>> >> >>>>
>>> >> >>>>
>>> >> >>>> _______________________________________________
>>> >> >>>> proxecto mailing list
>>> >> >>>> proxecto@trasno.net
>>> >> >>>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>> >> >>>>
>>> >> >>>
>>> >> >>>
>>> >> >>> _______________________________________________
>>> >> >>> proxecto mailing list
>>> >> >>> proxecto@trasno.net
>>> >> >>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>> >> >>>
>>> >> >>
>>> >> >
>>> >> >
>>> >> > _______________________________________________
>>> >> > proxecto mailing list
>>> >> > proxecto@trasno.net
>>> >> > http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>> >> >
>>> >> _______________________________________________
>>> >> proxecto mailing list
>>> >> proxecto@trasno.net
>>> >> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>> >
>>> >
>>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> proxecto mailing list
>> proxecto@trasno.net
>> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>>
>>
>
>
> --
> Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
> http://galpon.org
> Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.net
> Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org
>
> _______________________________________________
> proxecto mailing list
> proxecto@trasno.net
> http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto
>
>
_______________________________________________
proxecto mailing list
proxecto@trasno.net
http://lists.trasno.net/cgi-bin/mailman/listinfo/proxecto

Responderlle a