Robert,

a la teva proposta no li manca la seva lògica, però primer caldrà veure quanta gent diu "el xeix-ema-ela" en comptes de "l'ics-ema-ela". De moment penso que podem aparcar "xeix" com a nom de la  lletra x.

Per cert, el nom de la lletra K és "ca" (sense k) , i el de la Y és "i grega" (sense y). "Ics" és només una altra excepció, no única com veus.

D'altra banda,el fet que el so suau de la X (com en "xarxa") sigui més freqüent que el so fort (com en "fixar"), si és que és així, que ho desconec, em sembla força irrellevant. Si t'hi fixes, al DIEC defineix "ics" i "xeix" sense cap matís quant a la pronúncia de la lletra, per tants tots dos noms són correctes independentment de la manera com es pronunciïn en un mot concret.

Salut,

Quico
On 8/17/06, Robert Millan <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

Nota: suposo que això ja correspon a terminologia, moc el fil de llista.

On Thu, Aug 17, 2006 at 10:01:20AM +0200, Jordi Mas wrote:
> Robert,
>
> Mira't la Guia d'estil la part d'apostrofació de sigles:
>
> http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm#sigles
>
> XML s'apostrofa. Allà trobaràs una explicació.

Veig que hi diu que XML s'apostrofa, però no dona explicació.  El meu
raonament per no apostrofar és que quan el nom de la lletra és "xeix", la
pronúncia comença per consonant.  Hi han dues raons per donar preferència a
"xeix" sobre "ics":

  - És consistent amb la resta de l'alfabet, on el nom de cada lletra conté
    sempre la pròpia lletra.

  - L'ús de "x" amb el so palatal fricatiu és majoritari en català.  Si
    més no això indica una petita prova que he fet:

$ grep -i "\(^\|i\)x" /usr/share/dict/catalan | wc -l
28512
$ grep -i x /usr/share/dict/catalan | wc -l
50314

Si us sembla raonable, penso que seria bo que figurés a la Guia d'estil.

--
Robert Millan

My spam trap is [EMAIL PROTECTED].  Note: this address is only intended for
spam harvesters.  Writing to it will get you added to my black list.
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a