On Tue, Aug 22, 2006 at 11:59:11AM +0200, Xavi Ivars wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> En/na Pere ha escrit:
> > Sembla que el nom "clàssic" de les lletres en català era "xeix", em",
> > "el", etc. Sembla que el canvi a "ics", "ema", "ela", etc es va produir
> > a partir de la normativització de la nostra llengua. Igual que el canvi
> > es va produir llavors (per a roïn, segons el meu parer, ja que es va fer
> > segons el model castellà), ara també es pot fer. I si nosaltres podem
> > contribuir-hi, millor que millor. Ja de pas, dir que el model "clàssic"
> > no crea el "rebuig" que sí que pateixen les formes "ela", "ema", etc al
> > País Valencià, on s'ha acabat estandarditzant "de facto" "ele", "eme",
> > etc. (sense dubte, la pitjor opció).
> 
> No només això, segons tinc entés (pot ser estic equivocat), les formes
> "ela", "ema",... no són més que una adaptació de les formes castellanes
> "ele", "eme",... a la fonètica del català central (igual que em sembla
> que ha passat amb molts cognoms catalans, com tots els acabats en "as" -
> Tarradellas, Freixas,...), o siga que una normativització
> "castellanitzant" és la que es va patir.
> 
> També dir que l'AVL ha acceptat les formes clàssiques ("el","em") per
> anomenar les lletres.

No deixa de ser interessant, però atès que tant "em" com "ema" s'apostrofen
igual, no afecta gaire al tema del fil (sobre l'apostrofament de xeix/ics).

-- 
Robert Millan

My spam trap is [EMAIL PROTECTED]  Note: this address is only intended for
spam harvesters.  Writing to it will get you added to my black list.
----------------------------------------------------------------
Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripci� a http://www.softcatala.org/llistes/
----------------------------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a