commit 8b95e93c3f955dbc6bdef57831f708492ba7e53d
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Wed Aug 14 08:47:00 2019 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 tr.po | 297 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 161 insertions(+), 136 deletions(-)

diff --git a/tr.po b/tr.po
index fe8c855ab..c926d2125 100644
--- a/tr.po
+++ b/tr.po
@@ -29,8 +29,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-06-30 18:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-08-07 18:17+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-08-12 11:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-08-14 08:32+0000\n"
 "Last-Translator: Kaya Zeren <kayaze...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish 
(http://www.transifex.com/otf/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -64,6 +64,11 @@ msgid ""
 "</p>\n"
 msgstr "<h1>Karşılaştığınız sorunu çözmemize yardım 
edin!</h1>\n<p><a href=\"%s\">Hata bildirme yönergelerini</a> 
okuyun.</p>\n<p><strong>Gerektiğinden fazla kişisel bilgi 
vermeyin!</strong></p>\n<h2>E-posta adresinizi bildirmeniz 
hakkında</h2>\n<p>\nBir e-posta adresi bildirmeniz, sorununuzu daha iyi 
anlamak için sizinle iletişim\nkurmamızı sağlar. Bize iletilen pek çok 
hata bildirimi, iletişim bilgileri bulunmadığı\niçin işe yaramıyor. 
Ancak gerçek bilgilerinizi verdiğinizde sizi izliyor olabilecek \nkişi ya da 
kuruluşlara (e-posta ya da İnternet hizmeti sağlayıcınıza) Tails 
uygulamasını kullandığınızı\nbelirleme fırsatı vermiş olursunuz. Bu 
nedenle farklı bir e-posta adresi kullanmanız önerilir.\n</p>\n"
 
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:8
+#: 
../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/org.boum.tails.additional-software-config.desktop.in.h:1
+msgid "Additional Software"
+msgstr "Ek Yazılımlar"
+
 #: 
config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:51
 msgid ""
 "You can install additional software automatically from your persistent "
@@ -77,7 +82,7 @@ msgid ""
 msgstr "Şu yazılımlar Tails başlatılırken otomatik olarak kalıcı 
depolama alanınızdan kurulacak."
 
 #: 
config/chroot_local-includes/usr/share/tails/additional-software/configuration-window.ui:135
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:173
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:171
 msgid ""
 "To add more, install some software using <a "
 "href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> or <a "
@@ -113,6 +118,26 @@ msgstr "_Başlat"
 msgid "_Exit"
 msgstr "Çı_kış"
 
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassxc:15
+#, sh-format
+msgid ""
+"<b><big>Do you want to rename your <i>KeePassXC</i> database?</big></b>\n"
+"\n"
+"You have a <i>KeePassXC</i> database in your <i>Persistent</i> folder:\n"
+"\n"
+"<i>${filename}</i>\n"
+"\n"
+"Renaming it to <i>keepassx.kdbx</i> would allow <i>KeePassXC</i> to open it 
automatically in the future."
+msgstr "<b><big><i>KeePassXC</i> veritabanınızı yeniden adlandırmak ister 
misiniz?</big></b>\n\n<i>Kalıcı</i> klasörünüzde bir <i>KeePassXC</i> 
veritabanı var:\n\n<i>${filename}</i>\n\nBu dosyayı <i>keepassx.kdbx</i> 
olarak yeniden adlandırarak gelecekte <i>KeePassXC</i> ile otomatik olarak 
açılmasını sağlayabilirsiniz."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassxc:23
+msgid "Rename"
+msgstr "Yeniden Adlandır"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/keepassxc:24
+msgid "Keep current name"
+msgstr "Geçerli ad korunsun"
+
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/replace-su-with-sudo:21
 msgid "su is disabled. Please use sudo instead."
 msgstr " su komutu devre dışı bırakılmış. Lütfen yerine sudo komutunu 
kullanın."
@@ -160,89 +185,89 @@ msgstr "kullanılamıyor"
 
 #. Translators: Don't translate {details}, it's a placeholder and will
 #. be replaced.
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:150
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:148
 #, python-brace-format
 msgid ""
 "{details} Please check your list of additional software or read the system "
 "log to understand the problem."
 msgstr "{details} Lütfen ek yazılım listenizi denetleyin ya da sorunu 
anlamak için sistem günlüğüne bakın."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:155
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:153
 msgid ""
 "Please check your list of additional software or read the system log to "
 "understand the problem."
 msgstr "Lütfen ek yazılım listenizi denetleyin ya da sorunu anlamak için 
sistem günlüğüne bakın."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:159
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:157
 msgid "Show Log"
 msgstr "Günlüğü Görüntüle"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:159
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:157
 msgid "Configure"
 msgstr "Yapılandır"
 
 #. Translators: Don't translate {beginning} or {last}, they are
 #. placeholders and will be replaced.
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:225
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:223
 #, python-brace-format
 msgid "{beginning} and {last}"
 msgstr "{beginning} ile {last}"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:226
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:224
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
 #. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and will
 #. be replaced.
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:292
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:322
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:290
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:320
 #, python-brace-format
 msgid "Add {packages} to your additional software?"
 msgstr "Ek yazılımlarına {packages} eklensin mi?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:294
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:292
 msgid ""
 "To install it automatically from your persistent storage when starting "
 "Tails."
 msgstr "Tails başlatılırken otomatik olarak kalıcı depolama alanınızdan 
kurmak için."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:296
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:294
 msgid "Install Every Time"
 msgstr "Her Defasında Kurulsun"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:297
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:328
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:295
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:326
 msgid "Install Only Once"
 msgstr "Yalnız Bir Kez Kurulsun"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:303
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:333
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:374
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:301
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:331
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:372
 msgid "The configuration of your additional software failed."
 msgstr "Ek yazılımınız yapılandırılamadı."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:324
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:322
 msgid ""
 "To install it automatically when starting Tails, you can create a persistent"
 " storage and activate the <b>Additional Software</b> feature."
 msgstr "Tails başlatılırken otomatik olarak kurulması için bir kalıcı 
depolama oluşturarak <b>Ek Yazılımlar</b> özelliğini etkinleştirmeniz 
gerekir."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:327
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:325
 msgid "Create Persistent Storage"
 msgstr "Kalıcı Depolama Oluştur"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:335
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:333
 msgid "Creating your persistent storage failed."
 msgstr "Kalıcı depolamanız oluşturulamadı."
 
 #. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and
 #. will be replaced.
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:344
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:342
 #, python-brace-format
 msgid "You could install {packages} automatically when starting Tails"
 msgstr "Tails başlatılırken otomatik olarak {packages} kurabilirsiniz"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:347
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:345
 msgid ""
 "To do so, you need to run Tails from a USB stick installed using <i>Tails "
 "Installer</i>."
@@ -250,67 +275,67 @@ msgstr "Bunun için Tails uygulamasını <i>Tails 
Kurucu</i> ile hazırlanmış
 
 #. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder and will be
 #. replaced.
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:362
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:360
 #, python-brace-format
 msgid "Remove {packages} from your additional software?"
 msgstr "{packages} ek yazılımlarınızdan kaldırılsın mı?"
 
 #. Translators: Don't translate {packages}, it's a placeholder
 #. and will be replaced.
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:366
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:364
 #, python-brace-format
 msgid "This will stop installing {packages} automatically."
 msgstr "Bu işlem otomatik {packages} kurulumunu durduracak."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:368
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:156
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:366
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:154
 msgid "Remove"
 msgstr "Kaldır"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:369
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:367
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:119
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:46
 msgid "Cancel"
 msgstr "Ä°ptal"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:547
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:545
 msgid "Installing your additional software from persistent storage..."
 msgstr "Ek yazılımınız kalıcı depolama alanınızdan kuruluyor..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:549
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:547
 msgid "This can take several minutes."
 msgstr "Bu işlem bir kaç dakika sürebilir."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:562
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:560
 msgid "The installation of your additional software failed"
 msgstr "Ek yazılım kurulamadı"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:577
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:575
 msgid "Additional software installed successfully"
 msgstr "Ek yazılım kuruldu"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:597
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:595
 msgid "The check for upgrades of your additional software failed"
 msgstr "Ek yazılımınızın güncellemeleri denetlenemedi"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:599
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:607
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:597
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:605
 msgid ""
 "Please check your network connection, restart Tails, or read the system log "
 "to understand the problem."
 msgstr "Lütfen ağ bağlantınızı denetleyin, Tails uygulamasını yeniden 
başlatın ya da sorunu anlamak için sistem günlüğüne bakın."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:606
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:604
 msgid "The upgrade of your additional software failed"
 msgstr "Ek yazılım güncellenemedi"
 
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-additional-software-notify:39
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/lib/tails-additional-software-notify:37
 msgid "Documentation"
 msgstr "Belgeler"
 
 #. Translators: Don't translate {package}, it's a placeholder and will be
 #. replaced.
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:96
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:94
 #, python-brace-format
 msgid ""
 "Remove {package} from your additional software? This will stop installing "
@@ -319,30 +344,30 @@ msgstr "{package} ek yazılımlarınız arasından 
kaldırılsın mı? Bu işlem
 
 #. Translators: Don't translate {pkg}, it's a placeholder and will be
 #. replaced.
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:107
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:105
 #, python-brace-format
 msgid "Failed to remove {pkg}"
 msgstr "{pkg} kaldırılamadı"
 
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:124
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:122
 msgid "Failed to read additional software configuration"
 msgstr "Ek yazılım yapılandırması okunamadı"
 
 #. Translators: Don't translate {package}, it's a placeholder and will be
 #. replaced.
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:154
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:152
 #, python-brace-format
 msgid "Stop installing {package} automatically"
 msgstr "{package} otomatik olarak kurulmasın"
 
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:180
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:178
 msgid ""
 "To do so, install some software using <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic "
 "Package Manager</a> or <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the "
 "command line</a>."
 msgstr "Bunun için <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Paket 
Yöneticisi</a> ya da <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">komut satırından 
APT kullanarak</a> başka yazılımlar kurun."
 
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:189
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:187
 msgid ""
 "To do so, unlock your persistent storage when starting Tails and install "
 "some software using <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package "
@@ -350,20 +375,20 @@ msgid ""
 "line</a>."
 msgstr "Bunun için Tails uygulamasını başlatırken kalıcı deponuzun 
kilidini açın ve <a href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Paket Yöneticisi</a> 
ya da <a href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">komut satırından APT 
kullanarak</a> başka yazılımlar kurun."
 
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:199
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:197
 msgid ""
 "To do so, create a persistent storage and install some software using <a "
 "href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Package Manager</a> or <a "
 "href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">APT on the command line</a>."
 msgstr "Bunun için, kalıcı bir depo ekleyin ve <a 
href=\"synaptic.desktop\">Synaptic Paket Yöneticisi</a> ya da <a 
href=\"org.gnome.Terminal.desktop\">komut satırından APT kullanarak</a> 
başka yazılımlar kurun."
 
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:207
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:205
 msgid ""
 "To do so, install Tails on a USB stick using <a href=\"tails-"
 "installer.desktop\">Tails Installer</a> and create a persistent storage."
 msgstr "Bunun için <a href=\"tails-installer.desktop\">Tails Kurucu 
</a>uygulamasını kullanarak bir Tails uygulamasını bir USB belleğe kurun 
ve kalıcı bir depo ekleyin. "
 
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:254
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-additional-software-config:252
 msgid "[package not available]"
 msgstr "[paket kullanılamıyor]"
 
@@ -381,6 +406,26 @@ msgstr "Tor uygulamasının düzgün çalışabilmesi 
için saatin doğru olmas
 msgid "Failed to synchronize the clock!"
 msgstr "Saat eşitlenemedi!"
 
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:110
+msgid "Lock Screen"
+msgstr "Ekranı Kilitle"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:125
+msgid "Screen Locker"
+msgstr "Ekran Kilitleyici"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:131
+msgid "Set up a password to unlock the screen."
+msgstr "Ekran kilidini açmak için bir parola ayarlayın."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:149
+msgid "Password"
+msgstr "Parola"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:150
+msgid "Confirm"
+msgstr "Onayla"
+
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:124
 msgid "This version of Tails has known security issues:"
 msgstr "Bu Tails sürümünde bilinen bazı güvenlik sorunları var: "
@@ -412,26 +457,6 @@ msgid ""
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing."
 msgstr "${nic_name} (${nic}) ağ kartı için MAC maskelemesi başarısız. 
Ayrıca bu hatanın kurtarılma girişimi de başarısız dolayısıyla tüm 
ağ devre dışı.\nTails uygulamasını yeniden başlatmanız ve MAC 
maskelemesini kapatmanız gerekebilir."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:110
-msgid "Lock Screen"
-msgstr "Ekranı Kilitle"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:125
-msgid "Screen Locker"
-msgstr "Ekran Kilitleyici"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:131
-msgid "Set up a password to unlock the screen."
-msgstr "Ekran kilidini açmak için bir parola ayarlayın."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:149
-msgid "Password"
-msgstr "Parola"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-screen-locker:150
-msgid "Confirm"
-msgstr "Onayla"
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:35
 msgid ""
 "\"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
@@ -495,68 +520,6 @@ msgstr "Tor Durumu"
 msgid "Open Onion Circuits"
 msgstr "Açık Onion Devreleri"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
-msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
-msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcıyı başlatmak istediğinize emin misiniz?"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
-msgid ""
-"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
-"use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
-"register to activate your Internet connection."
-msgstr "Güvensiz Tarayıcı ile ağ etkinlikleriniz <b>anonim 
değildir</b>.\\nGüvensiz Tarayıcıyı yalnızca kullanmanız gerekiyorsa, 
örneğin\\nİnternet bağlantınızı etkinleştirmek için kaydolmanız ya da 
oturum açmanız gerekiyorsa kullanın."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
-msgid "Starting the Unsafe Browser..."
-msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcı başlatılıyor..."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
-msgid "This may take a while, so please be patient."
-msgstr "Bu işlem biraz zaman alabilir, lütfen sabırlı olun."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
-msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
-msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcı kapatılıyor..."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
-msgid ""
-"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
-"is properly shut down."
-msgstr "Bu işlem biraz zaman alabilir. Güvenli Olmayan Tarayıcı düzgün 
kapatılmadan yeniden başlatamayabilirsiniz."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
-msgid "Failed to restart Tor."
-msgstr "Tor yeniden başlatılamadı."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
-#: 
../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
-msgid "Unsafe Browser"
-msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcı"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:91
-msgid ""
-"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
-"retry in a while."
-msgstr "Şu anda başka bir Güvenli Olmayan Tarayıcı çalışıyor ya da 
temizleniyor. Lütfen bir süre sonra yeniden deneyin."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:99
-msgid "Failed to setup chroot."
-msgstr "chroot kurulamadı."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
-msgid "Failed to configure browser."
-msgstr "Tarayıcıyı ayarlanamadı."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:110
-msgid ""
-"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
-"NetworkManager."
-msgstr "DHCP aracılığıyla bir DNS sunucusu bulunamadı ya da 
AğYöneticisi içinde el ile ayarlanmış."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
-msgid "Failed to run browser."
-msgstr "Tarayıcıyı çalıştırılamadı."
-
 #. Translators: Don't translate {volume_label} or {volume_size},
 #. they are placeholders and will be replaced.
 #: 
config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:58
@@ -634,18 +597,22 @@ msgid ""
 "{error_message}"
 msgstr "{volume_name} biriminin kilidi açılamadı:\n{error_message}"
 
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:330
+msgid "One or more applications are keeping the volume busy."
+msgstr "Bir ya da birkaç uygulama bu birimi meşgul ediyor."
+
 #. Translators: Don't translate {volume_name} or {error_message},
 #. they are placeholder and will be replaced.
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:330
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:336
 #, python-brace-format
 msgid ""
 "Couldn't lock volume {volume_name}:\n"
 "{error_message}"
 msgstr "Birim kilitlenemedi {volume_name}:\n{error_message}"
 
-#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:332
-msgid "Error locking volume"
-msgstr "Birim kilitlenirken sorun çıktı"
+#: 
config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume.py:338
+msgid "Locking the volume failed"
+msgstr "Birim kilitlenemedi"
 
 #: 
config/chroot_local-includes/usr/local/lib/python3/dist-packages/unlock_veracrypt_volumes/volume_list.py:83
 msgid "No file containers added"
@@ -710,6 +677,68 @@ msgstr "%s dosya kapsayıcısı eklenemedi: Çevrim 
kurulumu beklenirken zaman a
 msgid "Choose File Container"
 msgstr "Dosya Kapsayıcısını Seçin"
 
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:38
+msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
+msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcıyı başlatmak istediğinize emin misiniz?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:40
+msgid ""
+"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>.\\nOnly "
+"use the Unsafe Browser if necessary, for example\\nif you have to login or "
+"register to activate your Internet connection."
+msgstr "Güvensiz Tarayıcı ile ağ etkinlikleriniz <b>anonim 
değildir</b>.\\nGüvensiz Tarayıcıyı yalnızca kullanmanız gerekiyorsa, 
örneğin\\nİnternet bağlantınızı etkinleştirmek için kaydolmanız ya da 
oturum açmanız gerekiyorsa kullanın."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:51
+msgid "Starting the Unsafe Browser..."
+msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcı başlatılıyor..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:52
+msgid "This may take a while, so please be patient."
+msgstr "Bu işlem biraz zaman alabilir, lütfen sabırlı olun."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
+msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
+msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcı kapatılıyor..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
+msgid ""
+"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
+"is properly shut down."
+msgstr "Bu işlem biraz zaman alabilir. Güvenli Olmayan Tarayıcı düzgün 
kapatılmadan yeniden başlatamayabilirsiniz."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
+msgid "Failed to restart Tor."
+msgstr "Tor yeniden başlatılamadı."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:84
+#: 
../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
+msgid "Unsafe Browser"
+msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcı"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:91
+msgid ""
+"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
+"retry in a while."
+msgstr "Şu anda başka bir Güvenli Olmayan Tarayıcı çalışıyor ya da 
temizleniyor. Lütfen bir süre sonra yeniden deneyin."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:99
+msgid "Failed to setup chroot."
+msgstr "chroot kurulamadı."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
+msgid "Failed to configure browser."
+msgstr "Tarayıcıyı ayarlanamadı."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:110
+msgid ""
+"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
+"NetworkManager."
+msgstr "DHCP aracılığıyla bir DNS sunucusu bulunamadı ya da 
AğYöneticisi içinde el ile ayarlanmış."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:121
+msgid "Failed to run browser."
+msgstr "Tarayıcıyı çalıştırılamadı."
+
 #: 
../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 msgid "Report an error"
 msgstr "Hata bildirin"
@@ -755,10 +784,6 @@ msgstr "Güvenli Olmayan Tarayıcı"
 msgid "Mount VeraCrypt encrypted file containers and devices"
 msgstr "VeraCrypt ile şifrelenmiş dosya kapsayıcı ve aygıtlarını bağla"
 
-#: 
../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/org.boum.tails.additional-software-config.desktop.in.h:1
-msgid "Additional Software"
-msgstr "Ek Yazılımlar"
-
 #: 
../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/org.boum.tails.additional-software-config.desktop.in.h:2
 msgid ""
 "Configure the additional software installed from your persistent storage "

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to