Beste Henk,

Bedankt voor de wijze van uitleg. Alleen ik heb het anders opgesteld met dezelfde resultaat door de code in te vullen wat ook werkt.

Op blad 1 heb ik de kolommen:

Naam, tussenvoegsel, voorl, Voornaam, straat,huisnr, Postcode, Plaats, Mobiel, email,geboren dd, huwelijk dd

Op blad twee heb ik een presentielijst waar de namen in kolom c als volg is gedefinieerd:

='AOW lijst'.C2&" "&'AOW lijst'.B2&" "&'AOW lijst'.A2

voorl, tussenvoegsel, Naam

Dit geeft de naam in andere volgorde weer voor een presentielijst.

Hier gaat het mis als ik de regel uit blad A1 verwijderd. Zo te zien mag ik geen regel verwijderen maar alleen de inhoud zodat een blanco over blijft en dat wil ik niet.

Kortom alles wat ik A-blad corrigeer moet door worden gegeven naar de achterliggende bladen. De optie automatisch berekenen was aangevinkt.

De vraag blijft hoe krijg ik de los ik het updaten van de achterliggende bladen op.

Misschien is dit via een macro op te lossen waar ik weinig kaas van heb gegeten.

Graag zie ik de reacties tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Aleidus


Op 09-02-17 om 14:07 schreef H.C. van der Burg:
Ter verduidelijking van de oplossing hieronder even een voorbeeld, waarbij 
Automatisch berekenen aan moet staan (zie Gegevens > Berekenen, selecteer 
Automatisch berekenen).
Op blad 1 staan alle persoonsgegevens, zoals vlts, vvgsls, naam, adres, telnr, 
rekeningnummer enz.(kolom A t/m ?) met op alle bladen op rij 1 de kolomtitels 
(vrlts, vvgsls, naam enz.)
Op blad 2 moet een telefoonlijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens) en 
kolom D telnr
Op blad 3 moet een betaallijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens en 
kolom D het bedrag, kolom E rekeningnummer

Voor de telefoonlijst:
Ga naar blad 2, kolom A2 en plaats het =teken in deze cel.
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel A2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel A2 en plaats het =teken in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel B2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel B2 en plaats het =tekens in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel C2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel C2 en plaats het =teken in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel G2 (de cel waar het telnr 
in staat) en druk op Enter
    Opmerking: Indien de cellen in de kolommen of rijen aaneensluitend 
zijn, kunnen de gegevens ook     gekopieerd worden. Er van uitgaande dat de 
naamgegevens in kolom A t/m C staan. Dan kan je nadat    de voorletters in 
cel A2 op blad2 zijn aangebracht als hierboven beschreven cel A2 op blad2 
kopiƫren  door deze cel te selecteren, rechtsonder in de cel staat een 
vierkant blokje waar je met de   muisaanwijzer naar toegaat, de muisaanwijzer 
verandert als je op dat blokje staat van vorm (de vorm   is afhankelijk van 
het besturingssysteem dat gebruikt wordt). Versleep nu met ingedrukte    
linkermuisknop 2 cellen naar rechts en de gegevens zijn geplaatst in de cellen 
B2 en C2 en de  formules in de formulebalk zijn daarop aangepast.

Het maken van de betaallijst gaat op analoge wijze. Hierbij is het bedrag en de 
datum variabele gegevens en zullen niet opgenomen zijn op blad1 en zullen dus 
handmatig op blad 3 aangebracht moeten worden.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Antwoord per e-mail aan