Nguyen Van Cong a écrit :
> Chào Vũ !!!!!!
> Mình rất cả ơn các thông tin mà bạn đã hướng dẫn cho mình, hy vọng là bạn sẽ
> giúp cho mình nhiều hơn trong việc sử dụng OOo tiếng việt.

Không chỉ riêng anh mà cộng đồng người dùng, nói chung...
Tôi cũng hy vọng rằng anh sẽ giúp những người khác xung quanh anh được
dùng OpenOffice.org tiếng Việt. Nhân thể anh có thể cho biết anh đang
sống/làm việc ở đâu được không ?

> Có một điều mừng cho mình nữa là sau khi cơ bản nắm về OOo thì mình cũng sẽ
> tập trung
> vào nghiên cứu Ubuntu không dùng Windows nữa. Hy vọng là bạn sẽ giúp mình
> nhiều hơn.

Hướng này là tốt đấy. Nếu anh chưa quen dùng Linux và nếu anh định
nghiên cứu Ubuntu, anh nên đăng ký vào một vài mailing-list (ML) hỗ trợ
về Linux, ví dụ có Vietlug-ML (http://www.vnlinux.org/), có HanoiLug ML
(http://www.hanoilug.org/), có vnoss forum (http://vnoss.org/) etc.

Có cả Ubuntu-vn ML: [EMAIL PROTECTED], tuy chủ yếu hoạt động
qua forum là chính và Ubuntu VN Local Team nữa :

https://wiki.ubuntu.com/VietnameseTeam
và trang web (chưa cập nhật thường xuyên lắm) : http://ubuntu-vn.com/

> TB: Bạn có tài liệu hướng dẫn sử dụng OOo bằng tiếng việ không ?? cho mình
> xin với nha !!!

Anh xem trên trang web của dự án :
http://vi.openoffice.org/about-documentation.html

Tài liệu đã cũ nhưng vẫn còn giá trị tham khảo cho các chức năng chính.


-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho