Nguyen Van Cong a écrit :
> Đúng rồi !!!!
> Mình đã cài bộ phông ABC và VNI full vào máy tính của mình.

Khi cài, chỉ nên cài phông thôi ! đưng cài bộ gõ bởi vì bây giờ có thể
dùng bộ gõ Unikey (Free (như trong Freedom) và free (như với beer)).

Muốn lập lại phông system gốc, phải cóp sang phông system từ một máy có
phiên bản Windows tương tự


> Như vậy là mình phải thiết lập lại phông hệ thống là phông gì để sản phẩm
> OOo 2.3 không bị loạn như mình đã nêu !??

Cái này trước đây tôi biết phải dùng phông gì khi tôi còn dùng Win98SE,
nhưng bây giờ tôi toàn dùng Ubuntu, cho nên các Windows sau này tôi
không còng nghiên cứu nữa !

Anh có thể đọc những thông tin liên quan đến system (hidden) fonts ở đây :
http://vlaurie.com/computers2/Articles/fonts.htm

Tuy nhiên anh có thể thử uninstall ABC và chỉ cài fonts ABC thôi (rất
dễ) nhưng tôi cho rằng ABC sẽ không lập lại font system cũ đâu, vậy tốt
nhất vẫn là tìm các font vgafix.fon etc từ một máy khác và đè lên trong
máy của anh (tuy nhiên nên làm backup các file font anh định đè lên
trước khi thực hiện đè lên !)


-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho