Đúng rồi !!!!
Mình đã cài bộ phông ABC và VNI full vào máy tính của mình.
Như vậy là mình phải thiết lập lại phông hệ thống là phông gì để sản phẩm
OOo 2.3 không bị loạn như mình đã nêu !??
Rất cảm ơn Vũ nhiều lắm !!!!
Thân chào !!!


Vào ngày 27/09/2007, Vu Do Quynh <[EMAIL PROTECTED]> viết:
>
> Nguyen Van Cong a écrit :
> > Em cảm ơn anh Vũ nhiều lắm !!!
> > Em đã thử và thấy tác dụng.
> > Nhưng còn phông chữ vẫn còn bị loạn anh à !
> > Vậy mình phải làm sao để không còn loạn phông nữa anh !!!!
>
> Anh phải nói rõ hơn về vấn đề trên : phông loạn như thế nào và ở đâu ?
> trong khi soạn văn bản, trong phần Help, trong tên (document title) cửa sổ
> ?
>
> Nếu là trong quá trình cài đặt OOo, 2-3 cửa sổ giao diện đầu tiên có lỗi
> hiển lên tiếng Việt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc dùng
> OpenOffice.org
>
> Nếu là lỗi trong tên các cửa sổ OOo, thì kiểm tra có cài thêm các chương
> trình như ABC làm thay đổi phông system của Windows để hiển lên tiếng
> Việt theo kiểu ABC...
>
>
> --
> M. Vu Do Quynh
> Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
> Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
> C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
> Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
> Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
> Sites de toile: http://www.vn.refer.org/
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
> For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
>
>

Trả lời cho