Nguyen Van Cong a écrit :
> Em cảm ơn anh Vũ nhiều lắm !!!
> Em đã thử và thấy tác dụng.
> Nhưng còn phông chữ vẫn còn bị loạn anh à !
> Vậy mình phải làm sao để không còn loạn phông nữa anh !!!!

Anh phải nói rõ hơn về vấn đề trên : phông loạn như thế nào và ở đâu ?
trong khi soạn văn bản, trong phần Help, trong tên (document title) cửa sổ ?

Nếu là trong quá trình cài đặt OOo, 2-3 cửa sổ giao diện đầu tiên có lỗi
hiển lên tiếng Việt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc dùng
OpenOffice.org

Nếu là lỗi trong tên các cửa sổ OOo, thì kiểm tra có cài thêm các chương
trình như ABC làm thay đổi phông system của Windows để hiển lên tiếng
Việt theo kiểu ABC...


-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho