Chào anh Công

Nguyen Van Cong a écrit :
> chào anh Vũ !!!
> Lâu quá em mới hồi thư lại cho anh !!!
> công việc của anh thế nào rồi !! Anh vẫn bình thường chứ !!!

Các thư mang tính chất riêng biệt, không nên gửi vào mailing list mà nên
gửi trực tiếp đến địa chỉ của cá nhân nhé.

Tuy nhiên, nói chung tôi vẫn khỏe mạnh... nhưng đang có rất nhiều công
việc...

> 
> Anh Vũ !!
> Hiện tại anh đã cập nhật một số font hỗ trợ cho Unicode chưa ?
> em đang có một số font hỗ trợ cho Unicode, ngoài các font thông thường !!!
> các font này giúp định dạng các tài liệu rất tốt, nó tương tự như các font
> trang trí của TCVN và VNI For Win.

Thông tin này thì lại hấp dẫn cho cộng đồng, thì anh nên tạo một subject
mới trong mailing list để mọi người dễ theo dõi.

Chúc mạnh khỏe

-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho