Nguyen Van Cong a écrit :
> Tôi đang sử dụng OpenOffice 2.3 vi,
> tôi đang gặp khó khăn trong quá trình sử dụng oOo, xin được sự trợ giúp:
> 
> 1/ Tôi chưa thực hiện được việc đánh số trang trong tài liệu (writer) như
> theo ý muốn. Chẳng hạn: tôi muốn đánh trang đầu tiên trong tài liệu là từ 2
> hoặc 3 trở đi thay vì từ 1 như theo mặc định của writer ?

Số của trang được gắn liền với đoạn văn đầu tiên của trang.
Vậy phải hiển lên số của trang, ví dụ trong phần cuối trang :

Chèn > Cuối trang > Mặc định

Sau đó ấn vào phần "Cuối trang" và chèn số trang :

Chèn > Trường > Số trang

Muốn trang đầu tài liệu ví dụ mang số 5 thay mà số 1 thif làm như sau :

1) chọn đoạn văn đầu tiên của tài liệu (ở trang 1), click-phải hoặc chọn
thực đơn "Định dạng" > Đoạn văn
2) Trong tab "Luồng văn bản", phần "Dấu ngắt" đánh dấu ô vuông "Chèn" và
ô vuông "Với kiểu dáng trang" và xác định số trang là "5"
3) Click "Được" là được ý muốn ...
> 2/ Trong các trang trong tài liệu, tôi không muốn trang đầu tiên trong tài
> liệu hiển thị số trang mà chỉ bắt đầu từ trang thứ 2 trở đi mới hiển thị số
> trang ?

F11 : Chọn kiểu trang "Trang đầu" cho trang đầu và kiểu trang "Mặc định"
cho các trang sau. Tuy nhiên phải bật phần "Cuối trang" ở kiểu trang
"Mặc định" và chèn số trang vào vùng đó, đồng thời bảo đảm đã tắt "Cuối
trang" ở kiểu trang "Trang đầu" (đó là mặc định của Trang dầu).

-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho