Nguyen Van Cong a écrit :
> Hiện tại tôi đã tiến hành gỡ bỏ phần mềm MS Office và cài phần mềm
> OpenOffice cho 25 máy trong cơ quan. Tuy nhiên tôi gặp khó khăn trong quá
> trình cài đặt mong cộng đồng trợ giúp:
> 
> Việc cài đặt OpenOffice chỉ tiến hành được trên hệ điều hành Windows XP,
> không thể cài OpenOffice trên hệ điều hành Windows 98

Nếu tôi không nhầm, Các bộ cài đặt OOo mới đi kèm với một installer .msi
không thích hợp với MSI của Win98. Cho nên muốn cài OOo 2.x.x trên Win
98 phải nâng cấp phần mềm MSI (Microsoft installer) cho Win98.

Nếu không làm được có thể thử 2 cách như sau :

1) Copy thư mục cài đặt (sẽ được thành lập khi bắt đầu cài đặt)
Openoffice.org (trong đó hình như có các file .cab và 1 file setup.exe)
sang máy dùng Win98 và chạy setup.exe

2) Hoặc nếu (1) không có kết quả : cài OOo trên WinXP sau đó copy toàn
bộ thư mục OpenOffice từ C:/Program Files sang thư mục ơt vị trí tuong
tự trên máy Win98


-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho