Anh ơi !!!!
anh có thể giới thiệu về anh một chút được không ?Vào ngày 28/09/2007, Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]> viết:
>
> Chào các bạn :)
>
> Rất cám ơn Vũ hỗ trợ người dùng khác. Chúng ta mình
> giúp nhau. :)
>
> On 28/09/2007, at 11:40 AM, Vu Do Quynh wrote:
>
> >> TB: Bạn có tài liệu hướng dẫn sử dụng OOo bằng
> >> tiếng việ không ?? cho mình
> >> xin với nha !!!
> >
> > Anh xem trên trang web của dự án :
> > http://vi.openoffice.org/about-documentation.html
> >
> > Tài liệu đã cũ nhưng vẫn còn giá trị tham khảo cho
> > các chức năng chính.
>
> Công cũng xem phần Trợ giúp của OpenOffice.org 2.3 Việt:
> hơn 25% đã được dịch. Chỉ « lượn » con chuột ở
> trên biểu tượng, phần cửa sổ, mục trình đơn (v.v.)
> để xem mẹo trợ giúp, nhấn vào bóng đèn sáng xuất
> hiện ở góc dưới bên phải cửa sổ, hoặc mở trình
> đơn Trợ giúp.
>
> Bản dịch của phần Trợ giúp chưa hoàn hảo, nhưng vẫn
> còn có ích. ;)
>
> Chúc bạn thích thú sử dụng OpenOffice.org Việt !
>
> Clytie
>
> Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
> http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
>
>
>
>
>
>
>

Trả lời cho