Chào các bạn :)

Rất cám ơn Vũ hỗ trợ người dùng khác. Chúng ta mình giúp nhau. :)

On 28/09/2007, at 11:40 AM, Vu Do Quynh wrote:

TB: Bạn có tài liệu hướng dẫn sử dụng OOo bằng tiếng việ không ?? cho mình
xin với nha !!!

Anh xem trên trang web của dự án :
http://vi.openoffice.org/about-documentation.html

Tài liệu đã cũ nhưng vẫn còn giá trị tham khảo cho các chức năng chính.

Công cũng xem phần Trợ giúp của OpenOffice.org 2.3 Việt: hơn 25% đã được dịch. Chỉ « lượn » con chuột ở trên biểu tượng, phần cửa sổ, mục trình đơn (v.v.) để xem mẹo trợ giúp, nhấn vào bóng đèn sáng xuất hiện ở góc dưới bên phải cửa sổ, hoặc mở trình đơn Trợ giúp.

Bản dịch của phần Trợ giúp chưa hoàn hảo, nhưng vẫn còn có ích. ;)

Chúc bạn thích thú sử dụng OpenOffice.org Việt !

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho