Nguyen Van Cong a écrit :
> Tới hôm nay tôi đã cài đặt phần mềm OpenOffice cho gần 100 máy tính cho các
> đơn vị trong cơ quan của tôi.
> Hầu như lúc ban đầu đều gây cho người dùng một cảm giác hơi khó chịu một tý
> khi chuyển sang OOo, nhưng chỉ sau một thòi gian ngắn thì tất cả mọi người
> dùng đều cảm thấy hứng khởi khi dùng writer và calc thay cho Word và excel.
> 

Hay quá !

> Tuy nhiên việc chuyển đổi các dữ liệu từ MS Access sang Base không thể thực
> hiện được.
> Hầu như tất cả các tập tin sử dụng trong MS Access (*.mdb) khi chuyển sang
> Base trong OOo không thể chạy được.
> Kính mong cộng đồng trợ giúp để người dùng thuận lợi hơn trong việc dùng OOo
> cho công việc

Hình như muốn nhập số liệu trong OOo Base thì phải thông qua Calc.
Anh có thể thử làm export theo định dạng *.dbf (dBase) từ Access. Sau đó
mở file dbf trong Calc và nhập các số liệu vào OOo Base từ Calc.

Chúc thành công

-- 
M. Vu Do Quynh
Agence universitaire de la Francophonie, Bureau Asie Pacifique
Responsable, Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
C°/ IFI (Rez de chaussée, derrière l'Amphi. Marcel Dassault)
Bâtiment D, Impasse (Ngo) 42, rue Ta Quang Buu (Q. Hai Ba Trung), Hanoi
Tél: +84-4-868.48.85 ; Télécopie: +84-4-869.45.09
Sites de toile: http://www.vn.refer.org/

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Trả lời cho