Xin hỏi
Tại sao tôi không thể gửi bài được trong phần "Cộng đồng" của diễn đàn?

Theo tôi thì nên có thêm một phần trao đổi thông tin trong diễn đàn.


2009/3/24 Nguyen Duc Quan <duc-q...@vnn.vn>

> Hi everyone
>
> Để giúp mọi người tra cứu & tham gia diễn đàn được tiện lợi. Tôi nghĩ nên
> có link từ trang chính của Open Office đến diễn đàn này.
> Hiện tại chưa có link của diễn đàn ở trang http://vi.openoffice.org/
>
> Xin cảm ơn.
> Nguyen Duc Quan.
>
> -----Original Message-----
> From: bits...@gmail.com [mailto:bits...@gmail.com] On Behalf Of Nam T.
> Nguyen
> Sent: Sunday, March 22, 2009 12:42
> To: users@vi.openoffice.org
> Subject: Diễn đàn đã hoạt động!
>
> Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!
>
> http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php
>
> Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn "Ý kiến và
> Đóng góp".
>
> Nam
>
>
>


-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn

Trả lời cho