Hi everyone

Để giúp mọi người tra cứu & tham gia diễn đàn được tiện lợi. Tôi nghĩ nên có 
link từ trang chính của Open Office đến diễn đàn này.
Hiện tại chưa có link của diễn đàn ở trang http://vi.openoffice.org/ 

Xin cảm ơn.
Nguyen Duc Quan.

-----Original Message-----
From: bits...@gmail.com [mailto:bits...@gmail.com] On Behalf Of Nam T. Nguyen
Sent: Sunday, March 22, 2009 12:42
To: users@vi.openoffice.org
Subject: Diễn đàn đã hoạt động!

Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!

http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php

Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn "Ý kiến và
Đóng góp".

Nam


Trả lời cho