Ngay cả với UniKey sao?
Nam

2009/3/23 Nguyen Van Cong <vancon...@gmail.com>:
> Diễn đàn chưa bỏ dấu tiếng việt được
> Mong các anh chị quan tâm giải quyết !!!
>
>
>
> Vào ngày 22/03/2009, Minh Ngoc Le <cume...@gmail.com> viết:
>>
>> 2009/3/22 Phuong Vo <clari...@gmail.com>
>>
>> > Great work! Thanh a lot! Em sẽ cố gắng tham gia vào việc trả lời các
>> > câu hỏi trên này ;)
>> >
>> > 2009/3/22 Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com>:
>> > > Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!
>> > >
>> > > http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php
>> > >
>> > > Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn "Ý kiến và
>> > > Đóng góp".
>> > >
>> > > Nam
>> > >
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > You can reach me at #hanoilug on Freenode.
>> >
>>
>> Chúc mừng! Chúc mừng! ^^
>>
>> --
>> Lê Ngọc Minh - Lớp Khoa học máy tính K52 - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
>> Minh Ngoc Le - Computer science - Hanoi University of Technology.
>> cume...@gmail.com - http://cumeo89.blogspot.com
>>
>

Trả lời cho