Great work! Thanh a lot! Em sẽ cố gắng tham gia vào việc trả lời các
câu hỏi trên này ;)

2009/3/22 Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com>:
> Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!
>
> http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php
>
> Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn "Ý kiến và
> Đóng góp".
>
> Nam
>-- 
You can reach me at #hanoilug on Freenode.

Trả lời cho