Sao kỳ vậy.
Tui gõ dấu tiếng việt được mà?

2009/3/23 Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com>

> Ngay cả với UniKey sao?
> Nam
>
> 2009/3/23 Nguyen Van Cong <vancon...@gmail.com>:
> > Diễn đàn chưa bỏ dấu tiếng việt được
> > Mong các anh chị quan tâm giải quyết !!!
> >
> >
> >
> > Vào ngày 22/03/2009, Minh Ngoc Le <cume...@gmail.com> viết:
> >>
> >> 2009/3/22 Phuong Vo <clari...@gmail.com>
> >>
> >> > Great work! Thanh a lot! Em sẽ cố gắng tham gia vào việc trả lời các
> >> > câu hỏi trên này ;)
> >> >
> >> > 2009/3/22 Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com>:
> >> > > Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!
> >> > >
> >> > > http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php
> >> > >
> >> > > Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn "Ý kiến
> và
> >> > > Đóng góp".
> >> > >
> >> > > Nam
> >> > >
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > --
> >> > You can reach me at #hanoilug on Freenode.
> >> >
> >>
> >> Chúc mừng! Chúc mừng! ^^
> >>
> >> --
> >> Lê Ngọc Minh - Lớp Khoa học máy tính K52 - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
> >> Minh Ngoc Le - Computer science - Hanoi University of Technology.
> >> cume...@gmail.com - http://cumeo89.blogspot.com
> >>
> >
>-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn

Trả lời cho