Diễn đàn chưa bỏ dấu tiếng việt được
Mong các anh chị quan tâm giải quyết !!!Vào ngày 22/03/2009, Minh Ngoc Le <cume...@gmail.com> viết:
>
> 2009/3/22 Phuong Vo <clari...@gmail.com>
>
> > Great work! Thanh a lot! Em sẽ cố gắng tham gia vào việc trả lời các
> > câu hỏi trên này ;)
> >
> > 2009/3/22 Nam T. Nguyen <n...@nntsoft.com>:
> > > Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!
> > >
> > > http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php
> > >
> > > Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn "Ý kiến và
> > > Đóng góp".
> > >
> > > Nam
> > >
> >
> >
> >
> > --
> > You can reach me at #hanoilug on Freenode.
> >
>
> Chúc mừng! Chúc mừng! ^^
>
> --
> Lê Ngọc Minh - Lớp Khoa học máy tính K52 - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
> Minh Ngoc Le - Computer science - Hanoi University of Technology.
> cume...@gmail.com - http://cumeo89.blogspot.com
>

Trả lời cho