Ok, po ju ve ne kontakt.

*---*

*Redon Skikuli*
*e-mail: **re...@skikuli.com <re...@skikuli.com>*
*web: **www.skikuli.com <http://www.skikuli.com>*


2016-10-17 8:34 GMT+02:00 Greta Doçi <gretad...@gmail.com>:

> Miremengjes,
>
> Po eshte pikerisht ajo qe na duhet, te lutem na ver mua Denisen dhe Jonen
> ne CC qe te flasim me to me shume, per materialet dhe se si mund te
> bashkepunojme.
>
> Faleminderit
>
> 2016-10-17 1:06 GMT+02:00 Redon Skikuli <rskik...@gmail.com>:
>
>> Refleksione, nje nga organizatat me te vjetra (ndoshta me e vjetra) ne
>> Shqiperi me aktivitet qe nga fillimi i viteve 90, per fuqizimin e grave
>> kane ofruar bashkepunim duke ofruar te dhenat qe kane bledhur per nje
>> projekt te implementuar para disa vitesh.
>> Organizata ne fjale ka publikuar nje botim per 100 vjetorin e pavaresise
>> se Shqiperise me te dhena rreth vajzave dhe grave te njohura shqiptare 100
>> vitet e fundit.
>> Ketu website i tyre: http://refleksione.org/index.php?lang=en
>>
>> Me thoni ne qofte se doni te vazhdoj komunikimin me ta.
>> Flm,
>> ---
>> Redon Skikuli
>>
>>
>> On Sunday, October 16, 2016 at 5:05:00 PM UTC+2, Greta Doci wrote:
>>>
>>> Faleminderit Liridon dhe vajzat :)
>>>
>>> @Jona, po ke te drejte, por meqe te dyja llogarite e kane bere njerezit
>>> attending, qe te mos i ngaterrojme e te mendojne qe eshte bere cancel
>>> eventi, kete here i lem me te dyja.
>>>
>>> On 16 Oct 2016 4:51 p.m., "Jona Azizaj" <jonaazi...@gmail.com> wrote:
>>>
>>>> Btw po shikoja qe kemi dy evente ne Facebook per kete, nje nga llogaria
>>>> e Wikipedia shqip dhe nje nga llogaria e Open Labs. Mund ti bashkojme ne
>>>> nje duke i bere co-organiser?
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Wikipedia-SQ mailing list
>>>> Wikipedia-SQ@lists.wikimedia.org
>>>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipedia-sq
>>>>
>>>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "Open Labs Hackerspace" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to open-labs-albania+unsubscr...@googlegroups.com.
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Open Labs Hackerspace" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to open-labs-albania+unsubscr...@googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
_______________________________________________
Wikipedia-SQ mailing list
Wikipedia-SQ@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipedia-sq

Reply via email to