זה קצת מוקדם לגנות אם זה רק חשד.

On Tue, Nov 6, 2018, 23:12 Tomer Brisker <tbris...@gmail.com wrote:

> קראנו בזעזוע את הידיעות בדבר חקירתו של אורי עידן בחשד לעבירות מין והתחזות.
> עידן, שהיה בעבר חבר ועד ופעיל בעמותה, אינו ממלא כיום כל תפקיד בעמותה, אך
> חשנו צורך לגנות בחריפות את המעשים המיוחסים לו.
> זו אינה דרכה של עמותת המקור, אשר פועלת ליצירת סביבה בטוחה לכל המשתתפות
> והמשתתפים בפעילות העמותה.
> במידה ומישהי מהמשתתפות בפעילות העמותה הותקפה על ידו בעבר אנו קוראים לה
> לדווח על כך למשטרה בהקדם, ומחזקים את ידיה.
>
> תומר, בשם הועד המנהל
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions@hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות