אין במכתב גינוי לאדם.
אין במכתב קביעה שהוא עשה את המיוחס לו.

יש רק גינוי למעשים, ותקפותו של הגינוי למעשים אינו תלוי בשאלה אם אכן
המעשים נעשו ומי עשה אותם - או שהיתה כאן תפירת תיק בקנה מידה פנטסטי.

זה כמו לגנות את רצח תאיר ראדה בלי לקבוע עמדה אם זדורוב היה הרוצח או לא.


On Wed, 2018-11-07 at 05:16 +0200, Shay Gover wrote:
> זה קצת מוקדם לגנות אם זה רק חשד.
> 
> On Tue, Nov 6, 2018, 23:12 Tomer Brisker <tbris...@gmail.com wrote:
> > קראנו בזעזוע את הידיעות בדבר חקירתו של אורי עידן בחשד לעבירות מין
> > והתחזות. עידן, שהיה בעבר חבר ועד ופעיל בעמותה, אינו ממלא כיום כל
> > תפקיד בעמותה, אך חשנו צורך לגנות בחריפות את המעשים המיוחסים לו.
> > זו אינה דרכה של עמותת המקור, אשר פועלת ליצירת סביבה בטוחה לכל
> > המשתתפות והמשתתפים בפעילות העמותה.
> > במידה ומישהי מהמשתתפות בפעילות העמותה הותקפה על ידו בעבר אנו קוראים
> > לה לדווח על כך למשטרה בהקדם, ומחזקים את ידיה.
> > 
> > תומר, בשם הועד המנהל
-- 
What happens if one mixes together evolution with time travel to the
past?  See: https://www.zak.co.il/ideas/stuff/opinions/eng/evol_tm.html
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות